× 
 Från
 Till
 Metod

 

På Melite

Kapitel 28

1 Sedan vi hade blivit räddade, fick vi veta att ön hette Melite.*2 De infödda visade oss en ovanligt stor vänlighet. De tände en eld och tog hand om oss alla, eftersom det började regna och var kallt.3 Paulus hade just samlat ett fång kvistar och lagt på elden, då en huggorm kom ut på grund av hettan och högg sig fast i hans hand.4 När de infödda såg ormen hänga fast vid hans hand, sade de till varandra: "Den där mannen är utan tvekan en mördare, som rättvisans gudinna inte låter leva, även om han har räddats från havet."5 Men Paulus skakade av sig ormen i elden och tog ingen skada.6 De väntade nu att han skulle svullna upp eller plötsligt falla död ner. Sedan de väntat länge och sett att inget ovanligt hände honom, ändrade de sig och sade att han var en gud.
7 I trakten kring denna plats fanns det lantgårdar som tillhörde Publius, den främste mannen på ön. Han tog vänligt emot oss och lät oss vara hans gäster i tre dagar.8 Publius far låg just då sjuk i hög feber och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och lade händerna på honom och botade honom.9 Efter den händelsen kom också andra sjuka på ön till honom och blev botade.10 De visade oss sin uppskattning på många sätt, och när vi skulle avsegla försåg de oss med vad vi behövde.

Till Rom

11 Efter tre månader avseglade vi med ett skepp som hade övervintrat vid ön. Det kom från Alexandria och hade Tvillingarna* som galjonsbild.12 Vi lade till vid Syrakusa och stannade där i tre dagar.13 Därifrån följde vi kusten och kom till Regium. En dag senare fick vi sydlig vind, och vi kom på andra dagen till Puteoli.14 Där fann vi bröder som inbjöd oss att stanna hos dem i sju dagar. Och så kom vi till Rom.

Paulus i Rom

15 Bröderna där hade fått besked om oss, och de kom ända ut till Forum Appii och Tres Tabernae för att möta oss. Då Paulus fick se dem tackade han Gud och fick nytt mod.16 Sedan vi kommit fram till Rom fick Paulus tillåtelse att bo för sig själv tillsammans med den soldat som skulle bevaka honom.17 Tre dagar senare kallade han till sig de ledande bland judarna, och när de var samlade sade han till dem: "Bröder, trots att jag inte har gjort något som kunde skada vårt folk eller våra seder från fäderna, blev jag fängslad i Jerusalem och utlämnad åt romarna.18 Sedan de förhört mig ville de frige mig, eftersom jag inte var skyldig till något som förtjänade döden.19 Men då judarna satte sig emot det, blev jag tvungen att vädja till kejsaren. Dock har jag inte någon anklagelse mot mitt eget folk.20 Det är därför jag kallat er hit för att träffa er och tala med er, eftersom det är för Israels hopp jag bär dessa bojor."21 De svarade honom: "Vi har inte fått något brev om dig från Judeen, och inte heller har någon av de bröder som kommit hit meddelat eller sagt något ont om dig.22 Men vi vill gärna höra vad du tänker. Ty den här sekten blir motsagd överallt, det vet vi."
23 De bestämde en dag för honom, och då kom ännu fler till hans bostad. För dem förkunnade han Guds rike och vittnade om det, och han försökte övertyga dem om Jesus, både utifrån Mose lag och profeterna. Och det höll han på med från morgonen ända till kvällen.24 Somliga lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro.25 Eftersom de inte kunde komma överens skildes de åt, sedan Paulus hade sagt detta enda ord: "Den helige Ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder26 när han sade: Gå till detta folk och säg:
Även om ni hör,skall ni inte förstå,
och även om ni ser,skall ni inte inse.*
Ty detta folks hjärta är förstockat.
De hör illa med sina öron,och de sluter sina ögon,
så att de inte ser med ögoneneller hör med öronen
eller förstår med hjärtatoch vänder om,
så att jag får bota dem.

28 Därför skall ni veta att denna Guds frälsning är sänd till hedningarna, och de kommer att lyssna."*
30 I två hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt, och han tog emot alla som kom till honom.31 Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad.*

Fotnoter
28:1Melite Två öar kallades Melite, dels Malta och dels en ö vid Illyriens kust, Kefallenia. Apostlagärningarnas beskrivning talar mer för den senare.
28:11Tvillingarna Grek. Dioskurerna. Kastor och Pollux, Jupiters tvillingsöner, ansågs vara sjöfolkets skyddsgudar.
28:26-27Jes 6:9f .
28:28Några handskrifter tillägger (v. 29): "När han hade sagt detta begav sig judarna av under häftig diskussion med varandra."
28:31Paulus blev antingen ställd inför rätta och frikänd eller också kom målet aldrig upp. Ett mål inför kejsaren kunde nämligen avskrivas om det inte hade kommit upp till behandling inom två år. Efter dessa två år i fångenskap företog han nya resor och skrev 1-2 Tim och Tit, innan han, enligt traditionen, led martyrdöden i Rom under kejsar Nero.