× 
 Från
 Till
 Metod

 

Kapitel 5

1 Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn.2 Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud.3 Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga.4 Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka i stället Gud.5 Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig - en sådan är en avgudadyrkare - skall ärva Kristi och Guds rike.6 Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.7 Ha därför ingenting med dem att göra.
8 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn.9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter.10 Och pröva vad som är Herren kärt.11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna.13 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset,14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: "Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig."*
15 Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa.16 Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda.17 Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja.18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden,19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.20 Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.21 Underordna er varandra i Kristi fruktan.
22 Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren.23 Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare för sin kropp.24 Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.

Kristen kärlek innebär offer

25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den,26 för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet.27 Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara.28 På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv.29 Ingen har någonsin hatat sin egen kropp,* utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen,30 eftersom vi är lemmar i hans kropp.31 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött.*32 Denna hemlighet är stor - jag talar om Kristus och församlingen.33 Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad.

Fotnoter
5:14Citatet finns inte ordagrant i GT, men anspelar på Jes 9:2 , 26:19 , 60:1 .
5:29sin egen kropp Ordagrant: "sitt eget kött".
5:311 Mos 2:24 .