× 
 Från
 Till
 Metod

 

Rättfärdigheten genom tron

Kapitel 3

1 För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren. För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er, och för er är det säkrast så.2 Se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sönderskurna.*3 Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting,4 fast också jag kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting, så kan jag det ännu mer,5 jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, jag som i fråga om lagen var en farisé,6 i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklanderlig man.*
7 Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull.8 Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus9 och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.10 Då känner jag Kristus* och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom,11 i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda.

Slutmålet

12 Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus.13 Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför14 och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.15 Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, skall Gud uppenbara också det för er.16 Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till.

Aposteln som föredöme

17 Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss.18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors.19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska.20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.21 Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.

Fotnoter
3:2Varningen i denna vers är riktad mot judaiserande lärare, som kräver att de hednakristna skall låta omskära sig.
3:6en oklanderlig man Aposteln ser här (3:4f ) sitt liv från judisk synpunkt.
3:10Då känner jag Kristus Annan översättning: "Jag vill lära känna Kristus".