× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förmaningar

Kapitel 4

1 Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, ni mina älskade.2 Evodia och Syntyke uppmanar jag att vara eniga i Herren.3 Ja, också dig, trofaste medarbetare,* ber jag: hjälp dem som har kämpat med mig i evangeliets tjänst tillsammans med Klemens och mina andra medarbetare, som har sina namn i livets bok.
4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
8 För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.9 Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er.

Apostelns tack för gåvan

10 Det har glatt mig mycket i Herren att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst tänkte ni redan förut på mig, men då hade ni inte något tillfälle att visa det.11 Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har.12 Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist.13 Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.14 Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge.
15 Ni filipper vet också hur det var under evangeliets första tid, när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig, så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget.16 Också när jag var i Tessalonika skickade ni mig både en och två gånger vad jag behövde.17 Inte så att jag söker gåvan som sådan, utan vad jag söker är att ni skall få en riklig frukt av den gåva ni ger.18 Jag har fått allt och det i överflöd. Jag har mer än nog sedan jag av Epafroditus har tagit emot gåvan, en ljuvlig doft, ett rätt offer, som Gud tar emot med glädje.19 Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.20 Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

Hälsningar

21 Hälsa alla heliga i Kristus Jesus. Bröderna hos mig hälsar till er.22 Alla de heliga, särskilt de som hör till kejsarens hus, hälsar er.23 Herren Jesu Kristi nåd vare med er ande.

Fotnoter
4:3medarbetare Kan också vara ett egennamn: Synzygus.