× 
 Från
 Till
 Metod

 

Paulus möte med de ansedda i Jerusalem

Kapitel 2

1 Fjorton år senare for jag åter upp till Jerusalem, nu tillsammans med Barnabas. Också Titus tog jag med mig.2 Jag for dit på grund av en uppenbarelse och lade fram - enskilt,* för de ansedda - det evangelium jag predikar bland hedningarna. Det var väl inte så att jag sprang eller hade sprungit förgäves?3 Men inte ens min följeslagare Titus som är grek, blev tvingad att låta omskära sig.4 Hade det berott på de falska bröder som smugit sig in, skulle han ha blivit tvungen till det. De hade nästlat sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar.5 Men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er.
6 De som ansågs betyda något - hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen - mig ville dessa ansedda inte ålägga något mer.*
7 Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna.8 Han som hade gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna har också gett mig kraft att vara det bland hedningarna.9 Och när Jakob, Kefas och Johannes, som ansågs vara pelarna, förstod vilken nåd jag hade fått, räckte de mig och Barnabas handen som tecken på gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna, de till de omskurna.10 Bara en sak ville de, att vi skulle tänka på de fattiga,* och det har jag också vinnlagt mig om att göra.

Paulus klandrar Kefas

11 Men när Kefas kom till Antiokia gick jag öppet emot honom, eftersom han stod där dömd.
12 Ty innan det kom några från Jakob,* brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit, drog han sig alltmera undan och höll sig borta från hedningarna av fruktan för de omskurna.13 Även de andra judarna hycklade på samma vis, så att till och med Barnabas drogs in i deras hyckleri.14 Men när jag såg att de inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning, sade jag till Kefas inför alla: "Om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar?"

Rättfärdig genom tro, inte genom lagens gärningar

15 Vi själva är visserligen judar till födelsen och inga hedniska syndare.
16 Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.17 Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej, och åter nej!18 Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag där som en överträdare.19 Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus,20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.21 Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.

Fotnoter
2:2enskilt Denna enskilda sammankomst har ofta förknippats med mötet i Jerusalem (Apg 15) . Men enligt Lukas bevistades detta möte inte endast av apostlarna utan också av de äldste och hela församlingen (Apg 15:6 , 12, 22).
2:6mig ville dessa ansedda inte ålägga något mer De krävde inte att hedningarna skulle omskäras (2:2f ).
2:10de fattiga Dvs församlingen i Jerusalem (Rom 15:26 ).
2:12från Jakob Jesu bror i Jerusalem.