× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bär varandras bördor

Kapitel 6

1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad.2 Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.3 Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är, han bedrar sig själv.4 Var och en skall pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra.5 Ty var och en skall bära sin egen börda.6 Men den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom.7 Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda.8 Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv.9 Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp.10 Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro.

Inte omskärelse utan ny skapelse

11 Se här med vilka stora bokstäver jag skriver till er med egen hand.12 Alla som vill ha gott anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelse, och detta bara för att de inte skall bli förföljda för Kristi kors.13 Ty de som låter omskära sig* kan inte ens själva hålla lagen, men de vill att ni skall låta omskära er, för att de skall kunna skryta med att ni är omskurna.14 För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse.16 Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel.17 Nu må ingen plåga mig längre, eftersom jag bär Jesu märken* på min kropp.18 Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er ande, bröder. Amen.

Fotnoter
6:13de som låter omskära sig Dvs hednakristna. Andra handskrifter: "Dessa omskurna ...".
6:17Jesu märken Spåren efter allt det lidande som aposteln utstått för Kristi skull.