× 
 Från
 Till
 Metod

 

De fyra väsendena och


Herrens tron

Kapitel 1

1 I det trettionde året,* på femte dagen i fjärde månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar,* öppnades himlen och jag fick se syner från Gud.
2 På femte dagen i månaden under det femte året* sedan kung Jojakin hade förts bort i fångenskap,3 kom Herrens ord till prästen Hesekiel, Busis son, i kaldeernas land vid floden Kebar, och Herrens hand kom där över honom.
4 Jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och det omgavs av ett sken. Mitt i skenet syntes något som var likt glänsande metall,5 och mitt i elden syntes något som liknade fyra levande väsen. De såg ut som människor,6 och varje väsen hade fyra ansikten och vart och ett av dem hade fyra vingar.7 Deras ben var raka och deras fötter liknade fötterna på en kalv, och de glänste som skinande koppar.8 De hade människohänder under sina vingar på alla fyra sidorna. Alla fyra hade ansikten och vingar.9 Deras vingar slöt sig intill varandra, och när de gick behövde de inte vända sig utan de gick alltid rakt fram.10 Deras ansikten liknade människoansikten, och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten, och alla fyra hade örnansikten.11 Så var det med deras ansikten. Deras vingar var utbredda upptill. Varje väsen hade två vingar som de rörde vid varandra med och två som täckte deras kroppar.12 De gick rakt fram. Dit Anden ville gå, dit gick de, och när de gick behövde de inte vända sig.13 Till utseendet liknade väsendena eldsglöd som brann likt facklor medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Den gav ett sken ifrån sig och blixtar for ut ur elden.14 Väsendena skyndade fram och tillbaka som blixtar.
15 Medan jag såg på dem, fick jag se ett hjul på jorden bredvid väsendena med de fyra ansiktena.16 Det såg ut som om hjulen var gjorda av något som liknade krysolit, och alla fyra var likadana. Ett hjul tycktes vara inuti ett annat hjul,17 så att de kunde gå åt alla fyra hållen utan att vända sig.18 Hjulringarna var höga och skrämmande, och på alla fyra var hjulringarna fullsatta med ögon runt omkring.19 När väsendena gick, gick också hjulen bredvid dem, och när de lyfte sig över jorden, lyfte sig också hjulen.20 Dit Anden ville gå, dit gick de, och hjulen lyfte sig tillsammans med dem, för väsendenas ande var i hjulen.21 När väsendena gick, gick också hjulen. När de stod stilla, stod också hjulen stilla. När de höjde sig upp från jorden, höjde sig också hjulen, ty väsendenas ande var i hjulen.
22 Över väsendenas huvuden syntes något som liknade ett himlavalv, likt underbar kristall, utspänt över deras huvuden.23 Under valvet var deras vingar utbredda rakt emot varandra. Varje väsen hade två vingar som täckte den ena sidan av kroppen, och två som täckte den andra sidan.24 När de gick, lät ljudet av deras vingar i mina öron som bruset av stora vatten, likt den Allsmäktiges röst, ett väldigt dån, likt dånet från en här. När de stod stilla, höll de sina vingar sänkta.25 Och en röst hördes från himlavalvet över deras huvuden där de stod stilla med sänkta vingar.
26 Ovanför valvet över deras huvuden syntes något som liknade en tron gjord av safirsten. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa.27 Och jag såg något som liknade glänsande malm, omgivet runt omkring av något som liknade eld, från det som tycktes vara hans höfter och ända upp. Och neråt, från det som såg ut att vara hans höfter, såg jag något som såg ut som eld omgiven av ett sken.28 Skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag.
Detta var den syn som liknade Herrens härlighet. När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte, och jag hörde rösten av någon som talade.

Inledning till boken
Hesekiel tillhörde en prästsläkt och växte upp i Jerusalem. Han blev år 597 f. Kr. en av dem som i den andra deportationen bortfördes till Babel. Där fick han sin profetkallelse sommaren 593 f. Kr. och verkade fram till våren 571 f. Kr. Två samtida profeter är Jeremia och Daniel.

Fotnoter
1:1I det trettionde året avser förmodligen profetens egen ålder.
1:1floden Kebar var en biflod till Eufrat.
1:2femte året 593 f. Kr.