× 
 Från
 Till
 Metod

 

Dom på grund av otrohet


och orättfärdighet

Kapitel 5

1 Gå omkring på gatorna
i Jerusalem
och lägg märke till vad ni ser,sök på torgen
om ni finner någon,om det finns någon enda
som gör det som är rätt,och som frågar efter trohet.Då skall jag förlåta staden.
2 Men även om de säger:
"Så sant Herren lever",så svär de ändå falskt.
3 Herre, är det inte trofasthet
dina ögon söker?Du slog dem,
men de kände ingen smärta.Du lät dem förgås,men de vägrade att ta emot tillrättavisning.De gjorde sina pannor hårdare
än klippanoch vägrade att omvända sig.

4 Då tänkte jag:Det är bara de enkla människorna som är dåraktiga,ty de känner inte Herrens väg, sin Guds domslut.
5 Jag vill nu gå till de stora
och tala med dem.De måste ju känna Herrens väg och sin Guds domslut.Men också dessa
har brutit sönder oketoch slitit av banden.
6 Därför skall lejonet från skogen slå democh vargen från ödemarken
slita sönder dem.Leoparden skall lura
vid deras städer,och var och en som går ut därifrån skall rivas ihjäl.Ty deras överträdelser är mångaoch deras avfall talrika.

7 Varför skulle jag förlåta dig?Dina barn har övergivit migoch svurit vid gudar
som inte finns.Jag gav dem fullt upp av allt,men de begick äktenskapsbrottoch samlades i skaror vid horhusen.
8 De liknar välfödda, ystra hingstar,de gnäggar var och en
efter sin nästas hustru.
9 Skulle jag inte straffa dem
för sådant? säger Herren.Skulle jag inte hämnas på ett folk som detta?
10 Drag upp mot hennes vingårdsterrasser och förstör dem,men gör inte helt slut på henne.Riv bort hennes vinrankor,de hör inte Herren till.
11 Ty de har handlat mycket trolöst mot mig,både Israels hus och Juda hus, säger Herren.
12 De har förnekat Herren och sagt:"Han finns inte.Inget ont skall drabba oss,svärd och hunger
skall vi inte möta.
13 Profeterna blir till vind,Guds ord är inte i dem.Vad de säger
skall drabba dem själva."

14 Därför säger Herren, härskarornas Gud, så:Eftersom ni talar på detta sätt,se, därför skall jag göra mina ord i din mun till en eldoch detta folk till ved,och elden skall förtära dem.
15 Se, jag skall låta ett hednafolk komma över er fjärran ifrån,ni av Israels hus, säger Herren,ett starkt hednafolk,
ett urgammalt folk,ett folk vars språk du inte känner,med ett tal du inte förstår.
16 Deras koger
är som en öppen grav.De är alla hjältar.
17 De skall sluka din skörd
och ditt bröd,de skall sluka dina söner
och dina döttrar,de skall sluka dina får
och din nötboskap,de skall sluka dina vinstockar
och dina fikonträd.Dina befästa städer som du litar på,skall de förstöra med svärd.

18 Men inte ens då vill jag göra helt slut på er, säger Herren.19 Om ni då frågar: "Varför har Herren, vår Gud, gjort oss allt detta?" skall du svara dem: "Liksom ni har övergivit mig och tjänat främmande gudar i ert eget land, skall ni nu få tjäna främlingar i ett land som inte är ert."

20 Kungör detta för Jakobs hus,ropa ut det i Juda och säg:
21 Hör detta, du dåraktiga folk utan förstånd!Ni har ögon och ser inte,ni har öron och hör inte.
22 Skulle ni inte frukta mig,
säger Herren,skulle ni inte bäva för mig,jag som har satt sand
till gräns för havet,till en evig gräns
som det inte kan överskrida.Hur än dess vågor svallar
förmår de ingenting,och hur de än brusar
kan de inte komma över den.

23 Men detta folk har ett motsträvigt och upproriskt hjärta.De har vänt sig bort
och gått sin egen väg.
24 De säger inte i sina hjärtan:"Låt oss frukta Herren,
vår Gud,honom som ger regn i rätt tid både höst och våroch som ger oss de bestämda skördeveckorna."

25 Era missgärningar har nu bringat detta i olag,era synder håller detta goda
borta från er.
26 Ty bland mitt folk
finns ogudaktiga människor.De ligger i bakhåll liksom fågelfängaren ligger på lur,de sätter ut snaror
och fångar människor.
27 Som en bur full av fåglarså är deras hus fulla av svek.Därför har de blivit stora och rika,de har blivit feta och skinande.
28 Deras onda gärningar
vet inte av någon gräns,de dömer inte rättvist,de verkar inte
för den faderlöses sakoch hjälper inte den fattige
att få sin rätt.
29 Skulle jag inte straffa dem
för sådant? säger Herren.Skulle jag inte hämnas
på ett hednafolk som detta?

30 Förfärliga och fruktansvärda ting sker i landet.
31 Profeterna profeterar lögn,och prästerna styr
efter deras råd.Så vill mitt folk ha det.Men vad skall ni göranär slutet på detta kommer?