× 
 Från
 Till
 Metod

 

Profetia om Egypten och Nubien

Kapitel 20

1 I det år då Tartan, utsänd av Assyriens kung Sargon, kom till Asdod och belägrade och intog det,2 på den tiden talade Herren genom Jesaja, Amos son. Han sade: "Stå upp, lös säcktygskläderna från dina höfter och tag av skorna från dina fötter." Han gjorde så och gick naken och barfota.3 Sedan sade Herren: "Liksom min tjänare Jesaja har gått naken och barfota, och nu i tre år varit ett tecken och förebud angående Egypten och Nubien,4 så skall kungen i Assyrien låta fångarna från Egypten och de bortförda från Nubien, både unga och gamla, föras bort nakna och barfota, med blottad bak, till skam för Egypten.5 Då skall de bli förfärade och skämmas över Nubien som var deras hopp och över Egypten som var deras ära.6 På den dagen skall de som bor i detta kustland säga: Se, så gick det med dem som var vårt hopp, dem som vi flydde till för att få hjälp och bli räddade undan kungen i Assyrien. Hur skall då vi komma undan?"