× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ve över Samaria

Kapitel 28

1 Ve dig, du stolta krona av
Efraims druckna män,
du vissnande blomma
av hans strålande härlighetpå bergskrönet ovanför de vinberusades bördiga dal.
2 Se, från Herren kommer en
som är stark och mäktig,lik en hagelskur,
en förödande storm,lik en flod med väldiga, översvämmande vatten,som med makt slår allt till jorden.
3 Den stolta kronan
av Efraims druckna män
trampas då under fötterna.
4 Den vissnande blomman
av hans strålande härlighetpå bergskrönet
ovanför den bördiga dalenskall bli som ett tidigt moget fikon före sommaren:Så snart någon får syn på det
slukar han det,medan det ännu är i hans hand.

5 På den dagen skall Herren Sebaot bli en härlig kronaoch en strålande krans
för kvarlevan av sitt folk.
6 Han skall bli en rättens ande
för den som skipar rättoch en styrka för dem
som driver fienden på porten.

7 Men också dessa raglar av vinoch vinglar av starka drycker.Både präst och profet
raglar av starka drycker.De är berusade av vinoch vinglar.De raglar när de profeterar,de stapplar när de skipar rätt.
8 Alla bord är täckta
med vämjeliga spyor,det finns ingen ren fläck.
9 "Vem kan han lära förstånd?För vem förklarar han budskapet?Dem som just är avvanda
från modersmjölken,nyss tagna från modersbröstet?
10 Ty det är bud på bud,
bud på bud,ljud på ljud, ljud på ljud,lite här, lite där!"*

11 Ja, genom stammande läpparoch på främmande språkskall han tala till detta folk,
12 han som en gång sade till dem:"Här är viloplatsen,
låt den trötte vila.Här är vederkvickelse."Men de ville inte höra.
13 Och Herrens ord blev för dem"bud på bud, bud på bud,ljud på ljud, ljud på ljud,lite här, lite där."Så skall de, bäst de går,falla baklänges och krossas,bli snärjda och fångade.

14 Hör därför Herrens ord,
ni hånare,
ni som härskar över folket
här i Jerusalem.
15 Ni säger:"Vi har slutit förbund
med döden,vi har ingått fördrag med dödsriket.När gisslet far fram som en översvämmande flod,skall det inte nå oss,ty vi har gjort lögnen
till vår tillflykt,falskheten till vårt gömställe."
16 Därför säger Herren Herren så:Se, jag har lagt en grundsten
i Sion, en beprövad sten,en dyrbar hörnsten,en fast grundval.Den som tror på den
behöver inte fly.
17 Och jag skall låta rätten
vara mätsnöretoch rättfärdigheten sänklodet.Hagel skall slå ner
lögnens tillflykt,vatten skall skölja bort gömstället.
18 Ert förbund med döden
skall upplösas,ert fördrag med dödsriket
skall inte bestå.När gisslet far fram
som en översvämmande flod,skall ni bli nertrampade av det.
19 Så ofta det far fram,
skall det träffa er.Morgon efter morgon
skall det fara fram,ja, både dag och natt.Det blir bara förfäran
när man förstår budskapet.
20 Ty sängen är för kort
att sträcka ut sig på,täcket för smalt att svepa in sig i.
21 Ja, Herren skall resa sig
som på Perasims berg,och han skall vredgas
som i Gibeons dalför att utföra sitt verk, sitt främmande verk,och fullgöra sitt arbete,
sitt förunderliga arbete.
22 Sluta nu med ert hån,så att era band inte dras åt
ännu hårdare,ty jag har hört från Herren, Herren Sebaotom förödelse och orubbligt
beslutad straffdom
över hela jorden.

23 Lyssna och hör min röst,akta på vad jag säger.
24 När åkermannen vill så,plöjer han då ständigtoch hackar upp
och harvar sin åker?
25 Är det inte så
att när han har berett marken,strör han ut svartkummin
och kryddkummin,sår vete i rader
och korn på dess platsoch spältvete* i kanten.
26 Ty hans Gud
har undervisat honomoch lärt honom det rätta sättet.
27 Man tröskar inte heller svartkummin med tröskvagnoch låter inte vagnshjul
gå över kryddkummin,utan man klappar ut svartkummin med stavoch kryddkummin med käpp.
28 Brödsäden mals och tröskas inte i det oändliga,man driver inte ständigt sina vagnshjul och hästar över den.Man vill ju inte tröska sönder den.
29 Också detta kommer från Herren Sebaot,underbar i råd och stor i vishet.

Fotnoter
28:10De korta, ljudliknande orden anspelar på assyriernas obegripliga språk.
28:25spältvete är en sorts vete.