× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens tjänare

Kapitel 42

1 Se, min tjänare
som jag uppehåller,
min utvalde,
i vilken min själ har sin glädje.Jag har låtit min Ande
komma över honom.Han skall utbreda rätten
bland hednafolken.
2 Han skall inte skria eller ropa,inte låta sin röst höras på gatorna.
3 Ett brutet strå
skall han inte krossa,en tynande veke
skall han inte släcka.Han skall i trofasthet
utbreda rätten.
4 Han skall inte förtröttas
eller brytas ner,förrän han har grundat rätten
på jorden.Havsländerna väntar
på hans undervisning.

5 Så säger Gud, Herren,han som har skapat himlen
och spänt ut den,han som har utbrett jorden
med allt som växer där,han som har givit liv åt folket
som bor däroch ande åt dem
som vandrar på den.
6 Jag, Herren, har kallat dig
i rättfärdighet,jag skall hålla dig i handen.Jag skall bevara digoch göra dig till ett förbund
för folket,till ett ljus för hednafolken,
7 för att du skall öppna blinda ögonoch föra fångar ut ur fängelset,ur fångenskapen
dem som sitter i mörker.
8 Jag är Herren, det är mitt namn.Jag ger inte min ära
åt någon annaneller mitt lov åt avgudabilder.
9 Se, vad jag förut förkunnade
har kommit.Nu förkunnar jag nya ting,innan de visar sig
låter jag er höra om dem.

En ny sång

10 Sjung till Herren en ny sång,sjung hans lov från jordens ände,ni som far på havet
och allt som finns i det,ni havsländer med era invånare.
11 Höj din röst,
du öken med dina städer,ni byar där Kedar bor.Jubla, ni klippornas invånare,ropa från bergens toppar.
12 Ge Herren ära,förkunna hans lov i havsländerna.

Herren skall gripa in

13 Herren drar ut som en hjälte,han eggar upp sig
med en stridsmans iver.Han ropar högt,
han ger upp ett härskrioch visar sin makt
mot sina fiender.
14 Under lång tid har jag tigit,jag höll mig stilla,
jag lade band på mig.Men nu skall jag skrika
som en barnaföderska,jag skall flämta och flåsa
på samma gång.
15 Jag skall ödelägga berg
och höjderoch låta allt gräs på dem torka bort.Jag skall göra strömmar till landoch låta sjöar torka ut.
16 De blinda skall jag leda
på en väg som de inte känner,på okända stigar
skall jag föra dem fram.Jag skall göra mörkret framför dem till ljusoch det som är ojämnt
till jämn mark.Detta är vad jag skall göra,och jag skall inte överge dem.
17 Men de som förtröstar
på skurna avgudabilderoch som säger till gjutna beläten:"Ni är våra gudar",de skall vika tillbaka
och stå där med skam.

Israels barn är blinda och döva

18 Ni som är döva, hör,ni som är blinda, skåda och se.
19 Vem är så blind som min tjänareoch så döv som min budbärare som jag sänder i väg?Vem är så blind
som min förtrogne,så blind som Herrens tjänare?
20 Du har sett mycket,
men inte tagit vara på det,fastän öronen är öppna,
lyssnar ingen.
21 Det behagade Herren
för hans rättfärdighets skullatt låta sin undervisning
komma till makt och ära.
22 Men detta är ett plundrat
och skövlat folk.De ligger alla bundna i hålor,i fängelser hålls de gömda.De har lämnats ut till plundringutan att någon räddar,till plundring utan att någon säger:"Ge tillbaka."

23 Om ni ändå ville lyssna på detta,ta vara på det
och höra för framtiden!
24 Vem har lämnat Jakob
till skövlingoch Israel åt plundrare?Har inte Herren gjort det,han som vi syndat mot?Ty de ville inte vandra
på hans vägaroch inte höra
på hans undervisning.
25 Därför utgöt han
sin brinnande vrede över dem- krigets raseri.De förbrändes av det
runt omkring,men de besinnade det inte.De förtärdes av detmen tog det inte till sitt hjärta.