× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israels befrielse trots upproriskhet

Kapitel 48

1 Hör detta, ni av Jakobs hus,
ni som är uppkallade
efter Israels namn
och flöt fram ur Juda källa,ni som svär vid Herrens namnoch bekänner er till Israels Gud,men inte i sanning
och rättfärdighet.
2 Ty ni kallar er
efter den heliga stadenoch stöder er på Israels Gud,som heter Herren Sebaot.

3 Vad som förut skedde,det har jag för längesedan förkunnat.Av min mun var det förutsagt,jag hade låtit er höra om det.Plötsligt satte jag det i verket,
och det inträffade.
4 Eftersom jag visste att du är hård,med en nacke av järn
och en panna av koppar,
5 förkunnade jag det
för längesedan.Innan det skedde
lät jag dig höra om det,för att du inte skulle kunna säga:"Min avgud har gjort det,min skurna och gjutna gudabild har befallt det."
6 Du har hört det,och kan nu se alltsammans.Vill ni inte erkänna det?Från och med nu
låter jag dig höra om nya ting,om fördolda ting
som du inte vetat om.
7 Först nu har de skapats,
inte tidigare,inte förrän i dag
har du hört om dem,för att du inte skall kunna säga:"Det visste jag redan."
8 Förr fick du inte höra eller veta något om det,ty på den tiden
var dina öron inte öppnade.Jag visste ju hur trolös du var,att du kallades överträdare
från moderlivet.
9 Men för mitt namns skull
håller jag tillbaka min vrede,för min äras skull
är jag långmodig,så att du inte blir utrotad.
10 Se, jag har luttrat dig,
men silver har jag inte fått.Jag har prövat dig i lidandets ugn.
11 För min egen skull,ja, för min egen skull gör jag det,ty hur skulle jag kunna låta
mitt namn bli ohelgat?Jag ger inte min ära
åt någon annan.

12 Hör på mig, du Jakob,du Israel, som jag har kallat.Jag är Denne.Jag är den förste,jag är också den siste.
13 Min hand har lagt jordens grund,min högra hand
har spänt ut himlen.Jag kallade på dem, då stod de där.
14 Samla er, ni alla, och hör:Vem bland dessa andra
har förutsagt detta,att den man som Herren älskarskall utföra hans vilja mot Babeloch vara hans arm mot kaldeerna?
15 Jag, jag har talat detta,jag har också kallat honom.Jag har fört honom fram,och hans väg skall vara framgångsrik.

16 Kom hit till mig och hör detta:Jag har från första stund
talat helt öppet.När tiden kom att något skulle ske, då var jag där.Och nu har Herren, Herren
sänt mig och sin Ande.
17 Så säger Herren, din återlösare, Israels Helige:Jag är Herren, din Gud,som lär dig vad nyttigt är,som leder dig på den väg
du skall vandra.
18 O, att du hade lyssnat
på mina bud!Då skulle frid flyta till dig
som en strömoch din rätt som havets vågor.
19 Dina barn skulle då ha varit
som sanden,din livsfrukt
som de oräkneliga sandkornen.Deras namn skulle aldrig
bli utrotateller utplånat ur min åsyn.

20 Drag ut från Babel,
fly från kaldeerna!
Förkunna detta med fröjderop,
låt det bli känt,för ut det till jordens ände,säg: " Herren har återlöst
sin tjänare Jakob.
21 De led ingen törstnär han förde dem
genom öknarna,ty han lät vatten strömma fram
ur klippan åt dem.Han klöv klippan,
så att vatten flödade."

22 Det finns ingen frid
för de ogudaktiga,
säger Herren.