× 
 Från
 Till
 Metod

 

II. SION OCH FRÄLSNINGEN FRÅN SYNDEN (Kap 49-57)

Messias, Herrens tjänare

Kapitel 49

1 Hör på mig, ni kustländer,
lyssna, ni folk,
som bor i fjärran.
Herren kallade mig
när jag ännu var i moderlivet,han nämnde mitt namn
medan jag låg i min mors sköte.
2 Han gjorde min mun
lik ett skarpt svärdoch gömde mig
under sin hands skugga.Han gjorde mig till en vass piloch dolde mig i sitt koger.
3 Han sade till mig:
"Du är min tjänare, Israel,genom dig vill jag förhärliga mig."
4 Men jag tänkte:
"Förgäves har jag ansträngt mig,utan nytta har jag förbrukat
min kraft.Dock, min rätt är hos Herrenoch min lön är hos min Gud."
5 Och nu säger Herren,han som från moderlivet danade mig till sin tjänare,för att föra Jakob tillbaka
till honom,så att Israel samlas hos honom- ty jag är ärad i Herrens ögon,och min Gud är min starkhet -
6 han säger: Det är för lite för dig, då du är min tjänare,att endast upprätta Jakobs stammaroch föra tillbaka de bevarade
av Israel.Jag skall sätta dig till ett ljus
för hednafolken,för att du skall bli min frälsning intill jordens yttersta gräns.
7 Så säger Herren, Israels återlösare, hans Helige,till honom som är föraktad
av var själ,till honom som är avskydd
av folken,till honom som är härskares tjänare:Kungar skall se det och stå upp,furstar skall se det och tillbedjaför Herrens skull,
han som är trofast,för Israels Heliges skull,
han som har utvalt dig.

8 Så säger Herren:Jag bönhör dig i nådens tid,jag hjälper dig på frälsningens dag.Jag skall bevara digoch göra dig till ett förbund
för folket,för att upprätta landetoch utskifta de förödda arvslotterna
9 och säga till de fångna: "Drag ut",och till dem som sitter
i mörkret: "Kom fram."De skall finna bete utmed vägarna,betesplatser på alla kala höjder.
10 De skall varken hungra
eller törsta,ökenhettan och solen
skall inte skada dem,ty deras förbarmare skall leda democh föra dem till vattenkällor.
11 Jag skall göra alla mina berg
till jämna vägar,och mina banade vägar
skall byggas höga.
12 Se, där kommer de fjärran ifrån,somliga från norr
och andra från väster,somliga från sineernas land.
13 Jubla, ni himlar, och fröjda dig, du jord,brist ut i jubel, ni berg.Ty Herren tröstar sitt folkoch förbarmar sig
över sina betryckta.

Herren har inte glömt Sion

14 Men Sion säger:
" Herren har övergivit mig,Herren har glömt mig."
15 Kan då en mor glömma sitt barn,så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt?Och även om hon kunde glömma sitt barn,skall jag inte glömma dig.
16 Se, på mina händer
har jag upptecknat dig.Dina murar står alltid inför mig.
17 Dina söner skyndar sig tillbaka,medan de som förstör
och ödelägger dig
drar bort ifrån dig.
18 Lyft upp dina ögon
och se dig omkring,alla samlas de hos dig.Så sant jag lever, säger Herren,du skall få klä dig i dem alla
som en skrudoch lik en brud
fästa dem omkring dig.
19 Ty om du tidigare låg i ruiner och var ödelagdoch ditt land var förött,skall det nu bli för trångt
att bo där,och de som fördärvar dig
skall vara långt borta.
20 Du skall få höra barnen säga,de som föddes under din barnlöshet:"Platsen är för trång för mig,gör plats för mig,
så att jag kan bo här."
21 Då skall du säga i ditt hjärta:"Vem har fött dessa åt mig?Jag var ju barnlös och ofruktsam,landsflyktig och fördriven.Vem har fostrat dessa?Se, jag var lämnad ensam kvar.Varifrån kommer då dessa?"

22 Så säger Herren Herren:Se, jag skall lyfta min hand
mot folken,resa mitt baner för hednafolken.Då skall de komma
med dina söner i sin famnoch bära dina döttrar på sina axlar.
23 Kungar skall vara dina barns vårdare,och furstinnor dina ammor.De skall falla ner inför dig
med ansiktet mot jordenoch slicka stoftet vid dina fötter.Och du skall inse
att jag är Herrenoch att de som hoppas på mig
inte kommer på skam.

24 Kan man ta ifrån den starke hans byteeller rycka fångarna från den
som har segerns rätt?*
25 Ja, så säger Herren:"Nu skall den starkes fångar
tas ifrån honom,bytet ryckas ur tyrannens hand.Jag skall själv strida
mot dina motståndare,jag skall själv rädda dina barn.
26 Jag skall låta dem som förtrycker dig äta sitt eget kött,och av sitt eget blod skall de bli druckna, som av sött vin.Och allt kött skall då förstå att jag, Herren, är din Frälsare,att den Mäktige i Jakob
är din återlösare."

Fotnoter
49:24den som har segerns rätt Jesajarullen från Qumran och tidiga översättningar: "en våldsman".