× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 53

1 Vem trodde vår predikan,
för vem var Herrens arm
uppenbarad?

2 Som en späd planta
sköt han upp inför honom,som ett rotskott ur torr jord.Han hade varken skönhet
eller majestät.När vi såg honom var hans
utseende inte tilldragande.

3 Han var föraktad och övergiven av människor,en smärtornas man
och förtrogen med lidande,lik en som man skyler ansiktet för,så föraktad att vi räknade honom för intet.

4 Men det var våra sjukdomar
han bar,
våra smärtor tog han på sig,medan vi höll honom
för att vara hemsökt,slagen av Gud och pinad.

5 Han var genomborrad
för våra överträdelsers skull,slagen för våra missgärningars skull.Straffet var lagt på honom
för att vi skulle få frid,och genom hans sår är vi helade.

6 Vi gick alla vilse som får,var och en gick sin egen väg,men all vår skuld
lade Herren på honom.

7 Han blev misshandlad,
men han ödmjukade sig
och öppnade inte sin mun.Lik ett lamm som förs bort
till att slaktas,lik ett får som är tyst inför dem som klipper det,så öppnade han inte sin mun.

8 Genom våld och dom
blev han borttagen.Vem i hans släkte besinnaratt när han rycktes bort
från de levandes land,blev han plågad på grund av
mitt folks överträdelse?

9 Bland de ogudaktiga
fick han sin grav,men hos en rik var han i sin död,ty han hade ingen orätt gjort,och svek fanns inte i hans mun.

10 Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida.När du gör hans liv till ett skuldoffer,får han se avkomlingar
och leva länge,och Herrens vilja skall ha framgång genom honom.

11 Genom den vedermöda
hans själ har utståttfår han se* och bli tillfreds.Genom sin kunskap* förklarar
min rättfärdige tjänare
de många rättfärdiga,och deras skulder
är det han som bär.

12 Därför skall jag ge honom
de många* som hans del,och de starka skall han få som byte,eftersom han utgav sitt liv
i dödenoch blev räknad bland förbrytare,han som bar de mångas syndoch trädde in i överträdarnas ställe.

Fotnoter
53:11får han se Jesajarullen från Qumran och Septuaginta tillägger: "ljus".
53:11kunskap betyder inte bara vetskap utan också gemenskap, här Messias syndfria gemenskap med Gud.
53:12de många i betydelsen alla människor, se not till Matt 20:28 .