× 
 Från
 Till
 Metod

 

III. DET GAMLA OCH DET NYA SION (Kap 58-66)

Falsk och äkta fasta

Kapitel 58

1 Ropa med full hals,
håll ej tillbaka.
Höj upp din röst som en basunoch förkunna för mitt folk
dess överträdelse,för Jakobs hus dess synder.
2 Väl söker de mig
dag ut och dag inoch vill ha kunskap
om mina vägar,som om de vore ett folk
som övar rättfärdighetoch inte överger sin Guds domslut.De frågar mig
om rättfärdiga domslutoch vill att Gud
skall komma dem nära.

3 "Varför fastar vi,när du inte ser det,varför späker vi oss,när du inte märker det?"Men se, på er fastedag
gör ni vad ni har lust till,och alla era arbetare driver ni hårt.
4 Ni håller er fasta med kiv
och trätor,ni slåss med onda nävar.Ni fastar inte på sådant sätt nuatt ni kan göra er röst hörd
i höjden.
5 Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha,en dag då människan
ödmjukar sig?Att man hänger med huvudet
som ett sävstråoch sätter sig i säcktyg och aska,vill du kalla det att hålla fastaoch en dag till Herrens välbehag?

6 Nej, detta är den fasta jag vill ha:Lossa orättfärdiga bojor,lös okets band,släpp de förtryckta fria,bryt sönder alla ok,
7 ja, dela ditt bröd åt den hungrigeskaffa de fattiga och hemlösa
en boning,kläd den nakne
var du än ser honomoch drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod.
8 Då skall ditt ljus bryta fram
som morgonrodnadenoch ditt helande visa sig med hast.Din rättfärdighet
skall gå framför digoch Herrens härlighet
följa i dina spår.
9 Då skall Herren svara
när du åkallar honom.När du ropar, skall han säga:
"Se, här är jag."Om du gör dig av
med varje slags ok,om du slutar att peka finger
och tala onda ord,
10 om du delar med dig
åt den hungrige av det du haroch mättar den som lider nöd,då skall ditt ljus gå upp
i mörkretoch din natt bli lik middagens ljus.

11 Och Herren skall alltid leda dig;han skall mätta dig
mitt i ödemarkenoch ge styrka åt benen i din kropp.Du skall vara lik
en vattenrik trädgårdoch likna ett källsprång,
vars vatten aldrig tryter.
12 Dina avkomlingar skall bygga upp de gamla ruinerna,du skall återställa grundvalar
från forntida släkten.Du skall kallas
"han som murar igen sprickor","han som återställer stigar,
så att man kan bo i landet".

13 Om du hindrar din fot
på sabbaten
att göra vad du har lust till
på min heliga dag,om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till Herrens ära,om du förhärligar den
genom att inte gå egna vägaroch inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord,
14 då skall du fröjda dig i Herren,och jag skall föra dig fram
över landets höjderoch låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel.Så har Herrens mun talat.