× 
 Från
 Till
 Metod

 

Synd, bekännelse och frälsning

Kapitel 59

1 Se, Herrens hand
är inte för kort,
så att han ej kan frälsa,hans öra är inte tillslutet,så att han ej kan höra.
2 Nej, det är era missgärningarsom skiljer er och er Gud
från varandra,era synder döljer hans ansikte
för er,så att han inte hör er.
3 Ty era händer är fläckade av blod,era fingrar av missgärning.Era läppar talar lögn,er tunga bär fram orättfärdighet.
4 Ingen åberopar rättfärdighet,ingen dömer med sanning.På tomhet förtröstar de
och talar lögn,de går havande med olycka
och föder fördärv.
5 De kläcker ut ormäggoch väver spindelnät.Den som äter av deras ägg dör,och krossas ett sådant,
kommer det ut en orm.
6 Deras spindelnät duger inte
till kläder,sig själva kan de inte skyla
med vad de tillverkat.Deras verk är ondskans verk,deras händer utför våld.
7 Deras fötter hastar
till det som är ont,de är snara
att utgjuta oskyldigt blod.Deras tankar är fördärvets tankar,förödelse och förstöring
råder på deras vägar.
8 Fridens väg känner de inte,rätten följer inte i deras spår.De går krokiga stigar,ingen som går på dem
vet vad frid är.

9 Därför är rättvisan
fjärran ifrån oss,
rättfärdigheten når oss inte.Vi väntar på ljus, men se, mörker råder,på solsken, men vi vandrar
i djupaste dunkel.
10 Vi famlar som blinda
längs väggen,famlar som hade vi inte ögon.Vi stapplar mitt på dagen
som vore det skymning.Bland välgödda är vi som döda.
11 Vi brummar alla som björnaroch kuttrar sorgset som duvor.Vi väntar på rättvisa,
men den kommer inte,efter frälsning,
men den är fjärran ifrån oss.

12 Våra överträdelser inför dig
är många,
våra synder vittnar emot oss.Ja, våra överträdelser
har vi för våra ögon,vi känner våra missgärningar.
13 Vi har gjort uppror
och förnekat Herren,vi har vikit bort från vår Gud.Vi har talat förtryck
och upproriskhet,lögnaktiga ord som vi tänkt ut
i våra hjärtanhar vi fört fram.
14 Rättvisan trängs tillbaka,rättfärdigheten står långt borta,ja, sanningen vacklar på torget,det som är rätt
kan inte komma fram.
15 Sanningen har försvunnit,och den som vänder sig
ifrån det onda blir plundrad.

Detta såg Herren,och det misshagade honom
att ingen rättvisa fanns.
16 Han såg att ingen trädde fram,han förundrade sig över
att ingen grep in.Då hjälpte honom hans egen arm,och hans rättfärdighet understödde honom.
17 Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansaroch satte frälsningens hjälm
på sitt huvud.Han klädde sig i hämndens dräkt som i en livklädnadoch svepte in sig i nitälskan
som i en mantel.
18 Efter deras gärningar
skall han vedergälla dem.Vrede över hans motståndare,vedergällning över hans fiender.Kustländerna skall han vedergälla för vad de har gjort.
19 Så skall man frukta
Herrens namn i västeroch hans härlighet
där solen går upp.När fienden bryter fram
lik en flod,skall Herrens Ande
driva honom på flykten.
20 Återlösaren skall komma till Sionoch till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse,säger Herren.

21 Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger Herren: Min Ande som är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger Herren.