× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jobs svar på Elifas andra tal

Kapitel 16

1 Då tog Job till orda och sade:

2 Detta har jag hört många gånger!Ni är alla bedrövliga tröstare.
3 Är det ingen ände på detta tal
i vädret,vad frestar dig att ta till orda?
4 Också jag kunde tala som niom ni vore i mitt ställe.Jag kunde fläta samman ord mot eroch skaka mitt huvud mot er.
5 Men jag skulle styrka er
med mitt tal,mina läppars tröst
skulle ge er lindring.
6 Om jag talar lindras ej min plåga,och tiger jag,
lämnar den mig inte.

7 Men nu har han uttömt
all min kraft,
du har ödelagt hela mitt hus.
8 Du har fjättrat mig,det har blivit mitt vittnesbörd.Min avtärdhet träder upp
och vittnar mot mig.
9 Hans vrede sliter sönder
och jagar mig,sina tänder gnisslar han mot mig.Min ovän sänder vassa blickar mot mig.
10 De spärrar upp munnen mot mig,hånfullt slår de mig på kinden,alla gaddar sig samman mot mig.
11 Gud utlämnar mig
åt de ogudaktigaoch kastar mig i de ondas händer.

12 Jag satt i trygghet,
då krossade han mig,
han grep mig i nacken
och slog mig i bitar,han gjorde mig till sin måltavla,
13 han skjuter pilar från alla sidor,genomborrar mina njurar
utan förskoning,min galla häller han ut på marken.
14 Han bryter ner mig
med slag på slag,stormar emot mig som en krigare.
15 Jag bär säcktyg hopfäst
över min hudoch har sänkt mitt horn i stoftet.
16 Mitt ansikte är rödflammigt
av tårar,mina ögonlock mörka
av dödsskugga,
17 fastän mina händer är fria
från våld och min bön är ren.

18 Du jord, täck inte över mitt blod,låt ingen viloplats finnas
för mitt rop.
19 Se, redan nu har jag i himlen mitt vittne,i höjden min försvarare.
20 Mina vänner bespottar mig,mitt öga fäller tårar inför Gud.
21 Må han skaffa rätt
mellan man och Gud,mellan ett människobarn
och dess nästa.
22 Ty om endast några år
skall jag vandra på vägenutan återvändo.