× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jobs svar på Bildads tredje tal

Kapitel 26

1 Då tog Job till orda och sade:

2 Vilken hjälp har du ej gett
den maktlöse,
hur har du ej stärkt
den svages arm!
3 Vilka råd har du ej gett den ovise,vilket överflöd av klokhet
har du ej lagt i dagen!
4 För vem för du din talanoch vems ande utgår från dig?

5 De avlidna skälver,likaså djupets vatten
och de som bor där.
6 Dödsriket ligger naket för honom,avgrunden* utan täckelse.
7 Han spänner ut himlen i norr över det tomma,han hänger upp jorden på intet.
8 Han samlar upp vatten
i sina moln,och skyarna brister inte
under bördan.
9 Han gömmer sin tron för vår åsyn,han höljer den med sina skyar.
10 En välvd horisont
har han satt över vattnen,där ljuset gränsar mot mörkret.
11 Himlens pelare skälver,de häpnar
över hans bestraffningar.
12 Med sin kraft stillar* han havet,genom sitt förstånd
krossar han Rahab.*
13 Han andas och himlen blir klar.Hans hand genomborrar
den snabba ormen.
14 Se, detta är endast utkanterna
av hans verk,en svag viskning är allt vi hör
om honom.Hans dånande kraft,
vem kan förstå den?

Fotnoter
26:6avgrunden Hebr. "abaddon" (jfr Upp 9:11 ).
26:12stillar Annan översättning: "upprör".
26:12Rahab betyder "övermod", "trotsighet".