× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 33

1 Men Job, hör nu mina ord,
lyssna till allt
vad jag har att säga!
2 Se, jag öppnar nu mina läppar,min tunga talar i min mun.
3 Mina ord kommer från ett uppriktigt hjärta,det jag förstår skall jag ärligt säga.
4 Guds Ande har gjort mig,den Allsmäktiges livsande
ger mig liv.
5 Svara mig om du förmår,träd fram inför mig,
gör dig beredd.
6 Se, inför Gud är vi båda lika,också jag är formad av lera.
7 Se, rädsla för mig behöver ej skrämma dig,och min myndighet skall ej
trycka ner dig.

8 Men du sade inför mina öron,så ljöd de ord jag hörde:
9 "Jag är ren och utan överträdelse,jag är oskyldig
och utan missgärning.
10 Men se, han vill ansätta mig,han räknar mig som sin fiende.
11 Han sätter mina fötter i stocken,han vaktar på alla mina vägar."

12 Du har inte rätt i detta,
svarar jag dig,
ty Gud är större än en människa.
13 Hur kan du förebrå honomatt han inte ger ett enda ord
till svar?
14 Gud talar
både en och två gånger,utan att man bryr sig om det.
15 I drömmen, i nattens syn,när sömnen fallit tung
över människornaoch de slumrar i sin bädd,
16 då öppnar han
människornas öronoch bekräftar deras tuktan
17 för att hindra människan
från en ogärningoch hålla henne borta från högmod.
18 Han bevarar hennes själ
från gravenoch hennes liv
från att falla för svärd.
19 Hon tuktas med plågor
på sin sjukbäddoch med ständiga smärtor i benen.
20 Hennes sinne vämjes vid mat,hennes själ vid den föda
hon älskade.
21 Hennes kött tärs bort
till dess inget finns kvar,hennes ben, som man inte såg,
blir blottade.
22 Hennes själ kommer nära graven,hennes liv nära de döda.

23 Om det finns en ängel för henne,en medlare, en av tusen,som förkunnar för människan
vad som är rätt,
24 då förbarmar sig Gud
över henne och säger:"Fräls henne,
så att hon inte far ner i graven,jag har fått lösepenning."
25 Hennes kropp får då ny ungdomskraft,hon blir åter
som i sin ungdoms dagar.
26 Hon ber till Gud
som får behag till henne,och hon får se hans ansikte
med jubel.Och Gud ger människan hennes rättfärdighet tillbaka.
27 Hon skall sjunga
inför människorna:"Jag syndade och förvrängde
det rätta,men jag fick inte vad jag förtjänade.
28 Han friköpte min själ så att den inte hamnade i fördärvet,och mitt liv skall se ljuset."
29 Se, allt detta gör Gudbåde två och tre gånger
med en människa,
30 för att föra tillbaka hennes själ från graven,så att livets ljus
får stråla över henne.

31 Ge akt, Job, och lyssna på mig!Var stilla, så att jag får tala.
32 Men har du något att säga,
så svara mig,tala, ty jag vill gärna ge dig rätt.
33 Om inte, lyssna då till mig.Var stilla, jag skall lära dig vishet.