× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 37

1 Vid sådant bävar mitt hjärta
och slår häftigt i mitt bröst.
2 Lyssna noga till dundret
från hans röst,till dånet som går ut från hans mun.
3 Han sänder ut det
över hela himlen,sina blixtar till jordens ändar.
4 Efteråt ryter dånet,han dundrar med sin
väldiga röst,och på blixtarna spar han ejdå han låter sin röst höras.
5 Gud dundrar underbart
med sin röst,han gör stora och outgrundliga ting.
6 Snön befaller han:
"Fall ner till jorden!",och regnet:
"Fall tunga skurar av regn!"
7 På alla människors händer
sätter han ett insegel,så att alla skall lära känna
hans gärningar.
8 Vilddjuren drar då in
i sina gömslen,de blir kvar i sina hålor.
9 Stormen kommer
från sin kammare,och med nordanvinden följer köld.
10 Gud sänder frost
med sin andedräkt,och de vida vattnen fryser till.
11 Han lastar skyarna med vätaoch sprider sina åskmoln
vida omkring.
12 De driver i alla riktningar
efter hans rådslutoch utför allt vad han befaller dem på jordens yta.
13 Han låter dem komma
för att straffaeller för att gagna hans landeller för att visa hans godhet.

14 Lyssna till detta, du Job,stanna och ge akt
på Guds under!
15 Förstår du hur Gud styr democh hur han låter blixtarna
från sina moln lysa fram?
16 Förstår du lagen
för skyarnas jämvikt,den Allvises underverk,
17 hur dina kläder blir hetanär marken blir stilla
under sunnanvinden?
18 Kan du, med honom,
breda ut skyarna som ett valv,fast som en spegel
av gjuten metall?
19 Lär oss vad vi skall säga
till honom,för vårt mörkers skull
kan vi inte lägga fram något.
20 Skall det kungöras för honom
att jag vill tala?Ingen begär väl att bli uppslukad?
21 Men inte kan någon nu
se på ljuset,strålande som det är i skyarna,sedan vinden har gått fram
och renat dem.
22 Från norr kommer en glans
av guld,ett fruktansvärt majestät
omger Gud.
23 Den Allsmäktige kan vi ej finna,han är upphöjd i kraft och dom.Han kan inte kränka
sin stora rättfärdighet.
24 Därför fruktar människorna honom.Han bryr sig inte om dem
som tycker sig vara visa.