× 
 Från
 Till
 Metod

 

Fortsättning av Elifas första tal

Kapitel 5

1 Ropa du bara!
Finns någon som svarar dig?
Till vem av de heliga
kan du vända dig?
2 Dåren dödas av sin ilska,den oförståndige
av sin förbittring.
3 Jag såg dåren som var fast rotad,men strax förbannade jag
hans boning.
4 Hans barn är fjärran från frälsning,de trampas ner i porten,
det finns ingen som räddar.
5 Den hungrige slukar hans skörd,den rövas bort
till och med bland törnen.De törstiga flämtar efter*
deras rikedom.
6 Ty inte ur stoftet kommer nöden,inte ur marken skjuter olyckan upp.
7 Men människan föds till lidande,liksom eldgnistor flyger mot höjden.

8 Men jag skulle söka Gudoch inför Gud lägga fram
min sak.
9 Han gör stora
och outgrundliga ting,under som inte kan räknas.
10 Han ger jorden regnoch sänder vatten över markerna.
11 Han upphöjer de ringaoch hjälper de sörjande.
12 Han gör de listigas anslag
om intet,så att deras händer ej får framgång.
13 Han fångar de visa
i deras slughetoch låter de svekfulla förhasta sig vid sina rådslag.
14 Om dagen kommer mörker
över dem,de famlar mitt på dagen
som vore det natt.
15 Han räddar från svärdet
i deras mun,den fattige från den mäktiges hand.
16 Den nödställde får åter ett hopp,orättfärdigheten måste stänga sin mun.

17 Se, salig är den människa
som Gud agar,
förkasta inte
den Allsmäktiges tuktan.
18 Ty han sargar och han förbinder,han slår och hans händer helar.
19 Sex gånger räddar han dig
ur nöden,och den sjunde gången
skall det onda inte drabba dig.
20 I hungerstid befriar han dig
från dödenoch i krig undan svärdets våld.
21 När tungor svänger gisslet
göms du undan,du behöver inte frukta
när ödeläggelse kommer.
22 Åt förödelse och svält kan du le,för vilddjur behöver du ej vara rädd.
23 Ty med markens stenar
står du i förbund,markens vilddjur har ingått fred med dig.
24 Du skall veta att ditt tält
står tryggt,när du synar din boning
skall inget saknas.
25 Du skall veta att din ätt förökas,att dina efterkommande blir som gräset på marken.
26 I graven kommer du,
när du nått full mognad,som när sädesskylen bärgas
i rätt tid.
27 Se, detta har vi utforskat,
så är det.Hör detta och tänk på det noga.

Fotnoter
5:5De törstiga flämtar efter Annan översättning: "Snaran snappar efter".