× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ordet blev kött

Kapitel 1

1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.2 Han var i begynnelsen hos Gud.3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.4 I honom var liv, och livet var människornas ljus.5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
6 En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes.7 Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom.8 Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset.
9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen.10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte.11 Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom.12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.
14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss,* och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.15 Johannes vittnar om honom och ropar: "Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig."16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud,* och är hos Fadern, har gjort honom känd.

Johannes Döparens vittnesbörd

19 Detta är Johannes vittnesbörd, när judarna* hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var.20 Han bekände och förnekade inte sanningen. Han bekände: "Jag är inte Messias."21 De frågade honom: "Vad är du då? Är du Elia?" Han sade: "Nej, det är jag inte." "Är du Profeten?"* Han svarade: "Nej."22 Då sade de till honom: "Vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv?"23 Han svarade med profeten Jesajas ord: "Jag är rösten som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren!"*
24 Några fariseer hade också sänts ut,25 och de frågade honom: "Varför döper du, om du inte är Messias och inte heller Elia eller Profeten?"26 Johannes svarade dem: "Jag döper i vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte känner,27 han som kommer efter mig. Jag är inte värd att knyta upp remmen på hans sandaler."28 Detta hände i Betania på andra sidan Jordan, där Johannes döpte.
29 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Se Guds lamm,* som tar bort världens synd.
30 Det var om honom jag sade: Efter mig kommer en man som är före mig, ty han var före mig.31 Och jag kände honom inte. Men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten."
32 Johannes vittnade och sade: "Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom.33 Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den som du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande.34 Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds Son."

Jesu första lärjungar

35 Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar.36 När han såg Jesus komma sade han: "Se Guds lamm!"37 De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde Jesus.38 Jesus vände sig om, och när han såg att de följde honom, frågade han dem vad de ville. De svarade: "Rabbi" - det betyder lärare - "var bor du?"39 Han sade till dem: "Kom och se!" Då gick de med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen.
40 Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade och som hade följt Jesus.41 Han fann först sin bror Simon och sade till honom: "Vi har funnit Messias" - det betyder Kristus.42 Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade: "Du är Simon, Johannes son, du skall heta Kefas"* - det betyder Petrus.
43 Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Han fann då Filippus och sade till honom: "Följ mig!"44 Filippus var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus.45 Filippus fann Natanael och sade till honom: "Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret."46 Natanael sade till honom: "Kan något gott komma från Nasaret?" Filippus svarade: "Kom och se!"47 När Jesus såg Natanael komma sade han om honom: "Se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek."48 Natanael frågade honom: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippus kallade på dig, såg jag dig där du var under fikonträdet."49 Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds Son, du är Israels konung."50 Jesus svarade honom: "Därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet, tror du. Det som är större än detta skall du få se."51 Sedan sade han till honom: "Amen, amen* säger jag er: Ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen."

Inledning till boken
Författaren nämner inte sitt namn. Redan i prologen (1:14) träder han emellertid fram som ett bland ögonvittnena och förklarar: "Vi såg hans (Kristi) härlighet." Evangelisten talar sedan om sig själv som "den lärjunge som Jesus älskade" (se t ex 13:23, 21:20f). Som sådan måste han ha hört till kretsen av Jesu mest förtrogna lärjungar och varit en av dessa tre: Petrus, Jakob eller Johannes. Men Petrus står gång på gång omnämnd vid sidan av denne lärjunge, och Jakob led redan år 44 martyrdöden (Apg 12:2). Det återstår då endast aposteln Johannes. Efter Jesu bortgång verkade Johannes först i Jerusalem (Apg 1:13, 3:1), där han räknades bland "pelarna" i församlingen (Gal 2:9). Enligt traditionen skrev han evangeliet i Efesus i Mindre Asien, där han avled vid hög ålder.

Fotnoter
1:14bodde bland oss Ordagrant: "tältade bland oss". Tälthelgedomen, tabernaklet, var i det gamla förbundet platsen för Guds uppenbarelse (2 Mos 25) .
1:18Den Enfödde, som själv är Gud Andra handskrifter: "Den enfödde Sonen".
1:19judarna Här, liksom ofta i detta evangelium, åsyftas närmast det judiska folkets ledare, dvs medlemmarna i Stora rådet.
1:21Profeten Den i 5 Mos 18:15 , 18 utlovade Profeten har av judarnas skriftlärda uppfattats som en från Messias skild person (v. 25). Denne profet identifieras emellertid av Johannes Döparen (liksom av aposteln Petrus i Apg 3:22 ) med Messias.
1:23Jes 40:3
1:29Guds lamm Detta uttryck kan ses i ljuset av GT:s profetior om 1) offerlammet (3 Mos 4:32f ), 2) påskalammet (2 Mos 12:3f ) och 3) lammet som bild av den ställföreträdande Herrens tjänare, som "likt ett lamm förs bort att slaktas" (Jes 53:7 , Jer 11:19 ).
1:42Kefas Se not till Matt 16:18 .
1:51Amen, amen Se not till Matt 5:18 .