× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 19

1 Då tog Pilatus Jesus och lät gissla* honom.2 Och soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel.3 De gick fram till honom och sade: "Var hälsad, judarnas konung", och de slog honom i ansiktet.4 Pilatus gick ut igen och sade till dem: "Se, jag för ut honom till er, för att ni skall förstå att jag inte finner något brottsligt hos honom."5 Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och purpurmanteln. Pilatus sade till dem: "Se människan!"6 När översteprästerna och deras tjänare fick se honom, skrek de: "Korsfäst! Korsfäst!" Pilatus sade då till dem: "Ta ni och korsfäst honom! Jag finner honom inte skyldig."7 Judarna svarade: "Vi har en lag och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har gjort sig till Guds Son."
8 När Pilatus hörde det, blev han ännu mer förskräckt,9 och han gick tillbaka in i pretoriet och sade till Jesus: "Varifrån är du?" Men Jesus gav honom inget svar.10 Pilatus sade till honom: "Svarar du mig inte? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig?"11 Jesus svarade: "Du skulle inte ha någon makt över mig, om du inte hade fått den ovanifrån. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld."12 Från det ögonblicket försökte Pilatus frige honom, men judarna skrek: "Friger du honom är du inte kejsarens vän. Var och en som gör sig själv till konung sätter sig upp mot kejsaren."
13 När Pilatus hörde de orden, lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsätet, på den plats som kallas Lithostroton,* på hebreiska Gabbata.14 Det var påskens tillredelsedag,* omkring sjätte timmen. Pilatus sade till judarna: "Här ser ni er konung!"15 De skrek: "Bort med honom, bort! Korsfäst honom!" Pilatus frågade: "Skall jag korsfästa er konung?" Översteprästerna svarade: "Vi har ingen annan konung än kejsaren."16 Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas.

Jesus korsfästes

De tog Jesus med sig.17 Och han bar själv sitt kors på väg ut till den plats som kallas Huvudskalleplatsen, på hebreiska Golgata.18 Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten.19 Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod: "Jesus från Nasaret, judarnas konung."20 Det anslaget läste många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska.21 Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: "Skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung."22 Pilatus svarade: "Vad jag har skrivit, det har jag skrivit."
23 Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade dem i fyra delar, en åt varje soldat. Också livklädnaden tog de. Men den var utan sömmar, vävd i ett enda stycke, uppifrån och ända ner.24 Därför sade de till varandra: "Vi skall inte skära sönder den utan kasta lott om vem som skall få den." Ty Skriften skulle uppfyllas: De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad.* Så gjorde nu soldaterna.
25 Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var Klopas hustru och Maria från Magdala.26 När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: "Kvinna, se din son."27 Sedan sade han till lärjungen: "Se din mor." Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig.
28 Jesus visste att allt redan var fullbordat, och han sade därefter för att Skriften skulle uppfyllas: "Jag törstar."*29 Där stod ett kärl fullt med ättikvin, och de fäste en svamp fylld med ättikvin runt en isopstjälk* och förde den till hans mun.30 När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: "Det är fullbordat." Och han böjde ner huvudet och gav upp andan.
31 Eftersom det var tillredelsedag och judarna inte ville att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten - det var nämligen en stor sabbatsdag - bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna föras bort.*32 Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med honom, först på den ene och sedan på den andre.33 När de därefter kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben,34 men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten.35 Den som har sett detta har vittnat för att också ni skall tro, och hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning.36 Ty detta skedde för att Skriften skulle uppfyllas: Inget ben skall krossas på honom.*37 Och ett annat skriftställe säger: De skall se upp till honom som de har genomborrat.*

Jesu begravning

38 Josef från Arimatea, som var en Jesu lärjunge i hemlighet, av rädsla för judarna, bad därefter Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick därför och tog hans kropp.39 Även Nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus om natten. Han hade med sig en blandning av myrra* och aloe,* omkring hundra pund.*40 De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de välluktande salvorna, enligt begravningsseden bland judarna.41 Intill den plats där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård, och i trädgården fanns en ny grav, där ännu ingen hade blivit lagd.42 I den lade de Jesus, eftersom det var judarnas tillredelsedag och graven låg nära.

Fotnoter
19:1gissla Se not till Matt 10:17 .
19:13Lithostroton betyder stenlagd plats.
19:14påskens tillredelsedag Tillredelsedag för den sabbat som inföll under påsken, dvs en fredag.
19:24Ps 22:19 .
19:28Se Ps 22:16 , 69:22 .
19:29en isopstjälk En knippa isop användes enligt 2 Mos 12:22 , när påskalammets blod ströks på dörrkarmens överstycke och dess båda sidstycken. Isop användes också vid reningsoffer, Hebr 9:19 (jfr Ps 51:9 ).
19:31Se 5 Mos 21:22f .
19:362 Mos 12:46 .
19:37Sak 12:10 .
19:39myrra var ett vida berömt och väldoftande gummiharts (ett slags intorkad kåda), som utgjorde en dyrbar och efterfrågad importvara. Kådan får en rödgul-rödbrun färg när den stelnar och kan utvinnas från några busk- eller trädarter av Commiphora-släktet. Myrra ingick i rökelser och parfymer och i den heliga smörjelseoljan (2 Mos 30:22f ).
19:39aloe kan i Bibeln vara helt skilda växtämnen. I GT är det fråga om välluktande kärnved från några Aquillaria-arter. Men i NT är det sannolikt fråga om äkta aloe, som finns i de tjocka och köttiga bladen hos vissa Aloe-arter. Den intorkade bladsaften från dessa har använts som läkemedel och som doftämne i svepningar.
19:39pund Grek. "litra". Se Sakupplysning.