× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus och Nikodemus

Kapitel 3

1 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar.2 Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom."3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt* kan inte se Guds rike."4 Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?"5 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.8 Vinden* blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden."
9 Nikodemus frågade: "Hur kan det ske?"10 Jesus svarade: "Du är Israels lärare och vet inte det.11 Amen, amen säger jag dig: Det vi vet talar vi, och det vi har sett vittnar vi om, och vårt vittnesbörd tar ni inte emot.12 Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till, hur skall ni då kunna tro, när jag talar till er om det som hör himlen till?13 Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen.*14 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd,*15 för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud."

Jesus och Johannes Döparen

22 Därefter begav sig Jesus med sina lärjungar till Judeen, och där vistades han en tid med dem och döpte.23 Men också Johannes döpte i Ainon nära Salim - där fanns det gott om vatten - och folk kom dit och blev döpta.24 Johannes hade ännu inte blivit kastad i fängelse.
25 Då uppstod en tvist mellan några av Johannes lärjungar och en jude om reningen.26 De gick till Johannes och sade: "Rabbi, han som var hos dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper och alla går till honom."27 Johannes svarade: "Ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen.28 Ni kan själva vittna om att jag sade: Jag är inte Messias. Jag är sänd framför honom.29 Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän, som står där och hör honom, gläder sig innerligt över brudgummens röst. Den glädjen har jag nu helt och fullt.30 Han måste bli större och jag mindre.
31 Den som kommer ovanifrån* är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden, och av jorden talar han. Den som kommer från himlen är över alla.32 Vad han har sett och hört vittnar han om, och hans vittnesbörd tar ingen emot.33 Den som har tagit emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann.
34 Den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin Ande utan att mäta.35 Fadern älskar Sonen, och allt har han lagt i hans hand.36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom."

Fotnoter
3:3född på nytt Annan översättning: "född ovanifrån", dvs född av Gud.
3:8Vinden Grekiskan har samma ord för "vind" och "ande".
3:13som är i himlen (Jfr 1:18 , 17:24 .) Dessa ord saknas i vissa handskrifter.
3:14upphöjd på korset.
3:31ovanifrån Från Gud.