× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus och den samaritiska kvinnan

Kapitel 4

1 När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes2 - men det var inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte -3 lämnade han Judeen och vände tillbaka till Galileen.4 Han måste då ta vägen genom Samarien5 och kom till en samaritisk stad som heter Sykar,* nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef.6 Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen, satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen.
7 Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: "Ge mig att dricka."8 Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat.9 Den samaritiska kvinnan sade till honom: "Hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka?" - Judarna umgås inte med samariterna.* -10 Jesus svarade henne: "Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten."11 Hon sade: "Herre, inte ens en skopa har du, och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet?12 Inte är väl du förmer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?"13 Jesus svarade henne: "Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen.14 Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv."15 Kvinnan sade till honom: "Herre, ge mig det vattnet, så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten."
16 Han sade: "Gå och hämta din man och kom hit!"17 Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sade: "Du har rätt när du säger att du inte har någon man.18 Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du sade är sant."19 Kvinnan sade: "Herre, jag märker att du är en profet.20 Våra fäder har tillbett på detta berg,* och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem."21 Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern.22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna.23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha.24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."25 Kvinnan sade till honom: "Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss."26 Jesus sade till henne: "Det Är Jag,* den som talar med dig."27 Just då kom hans lärjungar, och de blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne.28 Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sade till folket:29 "Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias."30 Då gick de ut ur staden och kom till honom.
31 Under tiden bad lärjungarna honom: "Rabbi, ät."32 Men han sade till dem: "Jag har mat att äta som ni inte känner till."33 Lärjungarna sade till varandra: "Inte kan väl någon ha kommit med mat till honom?"34 Jesus sade: "Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.35 Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd.36 Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång.37 Ändå är det ordet sant, att en sår och en annan skördar.38 Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete."
39 Många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord, då hon vittnade: "Han har sagt mig allt vad jag har gjort."40 När samariterna kom till honom, bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där två dagar.41 Och många fler kom till tro på grund av hans ord,42 och de sade till kvinnan: "Nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens Frälsare."

Jesus botar en kunglig tjänares son

43 Efter dessa två dagar gick Jesus därifrån till Galileen.44 Han hade själv vittnat om att en profet inte blir erkänd i sin hemtrakt.45 När han nu kom till Galileen, tog galileerna emot honom, eftersom de hade sett allt som han hade gjort i Jerusalem vid högtiden. De hade själva varit där.
46 Så kom han tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kapernaum.47 När han hörde att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen, gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden.48 Jesus sade till honom: "Om ni inte ser tecken och under, tror ni inte."49 Mannen sade till honom: "Herre, kom ner innan mitt barn dör!"50 Jesus svarade: "Gå, din son lever." Då trodde mannen det ord som Jesus sade till honom och gick.51 Och medan han ännu var på väg, möttes han av sina tjänare som sade att hans son levde.52 Han frågade vid vilken timme han hade blivit bättre. De svarade: "I går vid sjunde timmen lämnade febern honom."53 Då förstod fadern att det hade hänt just den timme då Jesus hade sagt till honom: "Din son lever." Och han själv och hela hans familj* kom till tro.54 Detta var det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han hade kommit från Judeen till Galileen.

Fotnoter
4:5Sykar Staden låg i dalen mellan de två bergen Ebal och Gerissim, troligen där byn Askar nu är belägen, nära det nutida Nablus.
4:9samariterna Se not till Luk 10:33 .
4:20på detta berg Gerissim.
4:26Är Jag Se not till 8:24 .
4:53familj I jämförelse med "familj" i modern tid står ordet ofta i NT för ett vidare begrepp, en hushållsgemenskap som förutom makar och barn kunde omfatta nära släktingar och slavar.