× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus botar en blindfödd

Kapitel 9

1 När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födelsen.2 Hans lärjungar frågade: "Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?"3 Jesus svarade: "Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.4 Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta.5 När jag är i världen, är jag världens ljus."6 När han hade sagt detta, spottade han på marken, gjorde en deg av saliven och strök den på den blindes ögon7 och sade till honom: "Gå och tvätta dig i dammen Siloam." - Ordet Siloam betyder "utsänd". - Då gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se.
8 Hans grannar och de som förut hade sett honom tigga sade: "Är det inte han som satt och tiggde?"9 Några sade: "Det är han", och andra: "Nej, men han är lik honom." Själv sade han: "Det är jag."10 De frågade: "Hur öppnades dina ögon?"11 Han svarade: "Den man som heter Jesus gjorde en deg och smorde mina ögon och sade till mig: Gå till Siloam och tvätta dig där. Jag gick dit, och när jag tvättat mig kunde jag se."12 De frågade: "Var är den mannen?" Han svarade: "Det vet jag inte."
13 De förde då mannen som hade varit blind till fariseerna.14 Men det var sabbat den dag Jesus hade gjort degen och öppnat hans ögon.15 Därför frågade även fariseerna honom, hur han hade fått sin syn. Han svarade: "Han lade en deg på mina ögon, och jag tvättade mig, och nu ser jag."16 Några fariseer sade: "Den mannen kan inte vara från Gud, då han inte håller sabbaten." Andra sade: "Hur kan en syndig människa göra sådana tecken?" De var alltså oeniga17 och frågade därför den blinde igen: "Vad säger du om honom som öppnade dina ögon?" Han svarade: "En profet är han."
18 Men judarna trodde inte att han hade varit blind och fått sin syn, förrän de hade skickat efter hans föräldrar19 och frågat dem: "Är det här er son, som ni säger är född blind? Hur kommer det sig att han nu kan se?"20 Hans föräldrar svarade: "Vi vet att han är vår son och att han föddes blind.21 Men hur han nu kan se, det vet vi inte, och inte heller vet vi vem som har öppnat hans ögon. Fråga honom själv. Han är gammal nog och kan svara för sig."22 Föräldrarna svarade så, därför att de var rädda för judarna. Redan då hade judarna kommit överens om att den som bekände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogan.23 Därför gav hans föräldrar detta svar: "Han är gammal nog att svara för sig. Fråga honom själv."
24 De kallade för andra gången till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: "Ge Gud äran! Vi vet att den mannen är en syndare."25 Han svarade: "Om han är en syndare vet jag inte. Men ett vet jag, att jag som var blind nu ser."26 De frågade honom: "Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon?"27 Han svarade: "Jag har redan sagt er det, men ni har inte hört på. Varför vill ni höra det en gång till? Kanske ni också vill bli hans lärjungar?"28 De hånade honom och sade: "Det är du som är hans lärjunge, vi är Moses lärjungar.29 Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte."30 Han svarade: "Ja, det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är, och han har öppnat mina ögon!31 Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom.32 Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind.33 Om den mannen inte vore från Gud, kunde han ingenting göra."34 De svarade: "Du är helt och hållet född i synd, och du undervisar oss!" Och de drev bort honom.
35 Jesus fick höra att de hade drivit bort honom, och när han fann honom sade han: "Tror du på Människosonen?"36 Han svarade: "Vem är han, herre? Tala om det så att jag kan tro på honom."37 Jesus sade: "Du har sett honom. Den som talar med dig, han är det."38 Då sade mannen: "Jag tror, Herre." Och han tillbad honom.39 Jesus sade: "Till en dom har jag kommit i världen, för att de som inte ser skall se och för att de som ser skall bli blinda."40 Några fariseer som var med honom hörde detta och sade: "Inte är väl också vi blinda?"41 Jesus sade: "Om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser. Därför står er synd kvar.