× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den gamla och den nya människan

Kapitel 3

1 Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida.2 Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.3 Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud.4 När Kristus träder fram, han som är vårt liv,* då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.5 Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan.6 Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.*7 Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder.8 Men nu skall också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar.9 Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar10 och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare.11 Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt,* slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.
12 Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.13 Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.14 Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet.15 Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma.16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.17 Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom.

Det kristna hemmet

18 Ni hustrur, underordna er era män, för så bör det vara i Herren.19 Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem.20 Ni barn, lyd era föräldrar i allt, det är Herrens goda vilja.21 Ni fäder, reta inte upp era barn, så att de tappar modet.22 Ni slavar, lyd era jordiska herrar i allt, inte som ögontjänare för att ställa er in hos dem, utan av uppriktigt hjärta i fruktan för Herren.23 Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor.24 Ni vet att det är av Herren som ni skall få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar.25 Den som gör orätt skall få igen den orätt han har gjort, utan anseende till personen.

Fotnoter
3:4vårt liv Andra handskrifter: "ert liv".
3:6över olydnadens barn Vissa handskrifter saknar dessa ord.
3:11barbar eller skyt Skyterna var en ökänd folkgrupp norr om Svarta havet. Angående barbarer se not till Rom 1:14 .