× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus sänder ut de sjuttio

Kapitel 10

1 Därefter utsåg Herren sjuttio* andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma.2 Han sade till dem: "Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.3 Gå ut! Se, jag sänder er som lamm in bland vargar.4 Ta inte med er någon börs eller lädersäck eller några sandaler, och hälsa inte på någon under vägen.5 När ni kommer in i ett hus, säg då först: Frid över detta hus.6 Och om där bor en fridens man, skall den frid ni tillönskar vila över honom. Annars skall den vända tillbaka till er.7 Stanna i det huset, och ät och drick vad ni får, ty arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus.8 Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sätts fram åt er.9 Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er.*10 Men om ni kommer till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg:11 Till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad stryker vi av för att vittna mot er. Men det skall ni veta att Guds rike är nu här.12 Jag säger er att på den dagen skall det bli drägligare för Sodom än för den staden.
13 Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som har utförts i er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha ångrat sig och suttit i säck och aska.*14 Men så skall det också vid domen bli drägligare för Tyrus och Sidon än för er.15 Och du, Kapernaum, skall väl du upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet* skall du fara.16 Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig."
17 De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: "Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn."18 Han sade till dem: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt.19 Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.20 Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen."
21 I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja.22 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för."

Den barmhärtige samariten

23 När de var ensamma, vände sig Jesus till lärjungarna och sade: "Saliga är de ögon som ser det ni ser.24 Ty jag säger er: Många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det."25 Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?"26 Jesus sade till honom: "Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?"27 Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv."*28 Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva."29 Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: "Vem är då min nästa?"30 Jesus svarade:
"En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd.31 En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi.32 På samma sätt var det med en levit.* Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi.33 En samarit* som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen, förbarmade han sig över honom.34 Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom.35 Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärden och sade: Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala när jag kommer tillbaka.36 Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare?"37 Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus till honom: "Gå du och gör som han."

Jesus hos Marta och Maria

38 Medan de var på väg gick Jesus in i en by, där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem.39 Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord.40 Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning, och hon gick fram och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig."41 Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket.42 Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne."

Fotnoter
10:1sjuttio Andra handskrifter: "sjuttiotvå". Gäller även v. 17.
10:9Guds rike är nu hos er Se not till Matt 4:17 .
10:13i säck och aska Se not till Matt 11:21 .
10:15helvetet Grek. Hades.
10:273 Mos 19:18 , 5 Mos 6:5 .
10:32levit Leviterna var tempeltjänare (4 Mos 18:2 ).
10:33samarit Samariterna var avkomlingar av judar och hednafolk, som efter det nordisraelitiska rikets undergång år 722 f. Kr. bosatte sig i Samariens städer i Israels barns ställe. De antog tron på Israels Gud samtidigt som de ännu en tid fortsatte att dyrka sina egna gudar (###buildFootNoteLink2, bok 2 Kon saknas!). När Israels barn återkom från den babyloniska fångenskapen och började bygga upp Jerusalems tempel, begärde samariterna att få delta i tempelbygget, eftersom de tillbad samme Gud. Men deras begäran avvisades under hänvisning till deras falska gudstjänst (Esra 4:1f ). Samariterna byggde då ett eget tempel på berget Gerissim (intill Sikem). Detta tempel förstördes av judarna år 129 f. Kr., men samariterna har än i dag sin offerplats där.