× 
 Från
 Till
 Metod

 

Änkan och domaren

Kapitel 18

1 Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna.2 "I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor.3 I samma stad fanns en änka, som gång på gång kom till honom och sade: Ge mig rätt inför min motpart.4 Till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa,5 skall jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök."
6 Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger.7 Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem?8 Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?"

Farisén och publikanen i templet

9 För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse:10 "Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre publikan.11 Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen.12 Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar.13 Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet* och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare.14 Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd."

Jesus och barnen

15 Man bar också fram spädbarn till Jesus för att han skulle röra vid dem. När lärjungarna såg det, visade de bort dem.16 Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana.17 Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig ditin."

Jesus och den rike mannen

18 En man i hög ställning* frågade Jesus: "Gode Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?"19 Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud.20 Buden känner du: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Hedra din far och din mor."*21 Mannen sade: "Allt detta har jag hållit sedan jag var ung."22 Jesus hörde det och sade till honom: "Ett fattas dig ännu. Sälj allt vad du äger och dela ut till de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen, och kom sedan och följ mig."23 När mannen hörde detta, blev han djupt bedrövad, eftersom han var mycket rik.24 Jesus såg att han var bedrövad och sade: "Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike.25 Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike."26 De som hörde detta frågade: "Vem kan då bli frälst?"27 Han svarade: "Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud."
28 Då sade Petrus: "Se, vi har lämnat det vi ägde och följt dig."29 Jesus sade till dem: "Amen säger jag er: Var och en som har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn för Guds rikes skull,30 skall få mångdubbelt igen redan i den här världen, och sedan evigt liv i den kommande världen."

Jesus talar tredje gången om sin död

31 Jesus tog de tolv åt sidan och sade till dem: "Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som genom profeterna är skrivet om Människosonen skall gå i uppfyllelse.32 Ty han kommer att utlämnas åt hedningarna. De skall håna och skymfa honom, spotta på honom,33 gissla honom och döda honom, och på tredje dagen skall han uppstå."34 Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, så att de inte fattade vad han menade.

Den blinde vid Jeriko

35 När Jesus närmade sig Jeriko, satt en blind man vid vägen och tiggde.36 Han hörde folk gå förbi och frågade vad som stod på.37 Man talade om för honom att det var Jesus från Nasaret som gick förbi,38 och då ropade han: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!"39 De som gick främst sade åt honom att tiga, men han ropade bara ännu mer: "Davids son, förbarma dig över mig!"40 Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom frågade Jesus:41 "Vad vill du att jag skall göra för dig?" Han svarade: "Herre, gör så att jag kan se."42 Jesus sade till honom: "Du får din syn. Din tro har frälst dig."43 Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud.

Fotnoter
18:13slog sig för bröstet på österländskt vis i sorg och förtvivlan.
18:18En man i hög ställning Han kan ha varit föreståndare för synagogan eller medlem av Stora rådet.
18:202 Mos 20:12f , 5 Mos 5:16f .