× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens domedag

Kapitel 4

1 Se, dagen kommer,
den brinner som en ugn.
Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigtvara som halm.Dagen som kommer
skall bränna upp dem,säger Herren Sebaot,den skall lämna kvarvarken rot eller kvist.
2 Men för er som fruktar mitt namnskall rättfärdighetens sol gå uppmed läkedom under sina vingar.Då skall ni komma ut
och hoppa likt kalvar
som släpps ur sitt bås.
3 Ni skall trampa ner
de ogudaktiga,ty de skall vara som stoft
under era fötterpå den dag då jag utför mitt verk,säger Herren Sebaot.

4 Kom ihåg min tjänare Mose lagsom jag gav honom befallning om på Horeb,stadgarna och föreskrifterna
som gäller hela Israel.
5 Se, jag skall sända till er
profeten Elia,innan Herrens dag kommer,den stora och fruktansvärda.
6 Han skall vända fädernas hjärtan till barnenoch barnens hjärtan till deras fäder,så att jag inte kommer och slårlandet med tillspillogivning.