× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesu härlighet uppenbaras

Kapitel 9

1 Jesus sade till dem: "Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de ser att Guds rike har kommit i makt."2 Sex dagar därefter* tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem.3 Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder.4 Och Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med Jesus.5 Då sade Petrus till Jesus: "Rabbi, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia."6 Han visste inte vad han skulle säga, så förskräckta var de.7 Då kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och ur molnet hördes en röst: "Denne är min Son, den Älskade. Lyssna till honom!"8 Och plötsligt, när de såg sig omkring, såg de inte längre någon utom Jesus.
9 På vägen ner från berget sade han åt dem att inte berätta vad de hade sett förrän Människosonen uppstått från de döda.10 De tog fasta på det ordet och talade med varandra om vad som menades med att uppstå från de döda.11 De frågade honom: "Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?"*12 Han sade till dem: "Elia kommer visserligen först och återupprättar allt. Men hur kan det då vara skrivet att Människosonen skall lida mycket och bli föraktad?13 Jag säger er: Elia har verkligen kommit, och de gjorde med honom som de ville, som det är skrivet om honom."

Jesus botar en pojke med en stum ande

14 När de kom till de andra lärjungarna, såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem.15 Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade på honom.16 Han frågade dem: "Vad är det ni diskuterar om?"17 En man i skaran svarade honom: "Mästare, jag har fört till dig min son som har en stum ande.18 Och var den än får tag i honom slår den ner honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte."19 Jesus svarade dem: "Du släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge skall jag stå ut med er? För honom till mig!"20 Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den i pojken, och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradga.21 Jesus frågade hans far: "Hur länge har det varit så med honom?" Fadern svarade: "Sedan han var barn.22 Ofta kastar anden honom än i elden och än i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss!"23 Jesus sade till honom: "Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror."24 Genast ropade barnets far: "Jag tror. Hjälp min otro!"25 Jesus såg att ännu mer folk strömmade till, och han sade strängt till den orene anden: "Du stumme och döve ande, jag befaller dig: far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom!"26 Den orene anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös, och de flesta sade att han var död.27 Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom, och han steg upp.28 När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de: "Varför kunde inte vi driva ut honom?"29 Han svarade: "Detta slag kan endast drivas ut med bön."*

Jesus talar än en gång om sitt lidande

30 Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det,31 eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade: "Människosonen skall utlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och efter tre dagar skall han uppstå."32 Men de förstod inte vad han sade och vågade inte fråga honom.

Vem är störst?

33 De kom till Kapernaum. När Jesus nu var hemma, frågade han dem: "Vad var det ni talade om på vägen?"34 De teg, eftersom de på vägen hade talat med varandra om vem som var störst.35 Jesus satte sig ner, kallade på de tolv och sade till dem: "Om någon vill vara den förste skall han vara den siste av alla och allas tjänare."36 Sedan tog han ett litet barn och ställde det mitt ibland dem, slöt det i sin famn och sade till dem:37 "Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte bara emot mig utan honom som har sänt mig."

Inte mot oss utan för oss

38 Johannes sade till Jesus: "Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss."39 Men Jesus sade: "Hindra honom inte. Ingen som utför en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig.40 Den som inte är mot oss är för oss.41 Den som räcker er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus - amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön.

Frestelser och förförelser

42 Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet.43 Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna,* till elden som aldrig släcks.*45 Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll och kastas i Gehenna.47 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna,48 där deras mask inte dör och elden inte släcks.49 Ty var och en skall saltas med eld.50 Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra!"

Fotnoter
9:2Sex dagar därefter Se not till Matt 17:1 .
9:11Elia först måste komma Se not till Matt 17:10 .
9:29med bön Andra handskrifter: "med bön och fasta".
9:43Gehenna Se not till Matt 5:22 .
9:43Saknas i de äldsta handskrifterna (v. 44, 46): "där deras mask inte dör och elden inte släcks".