× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 11

1 När Jesus hade gett sina tolv lärjungar alla dessa föreskrifter, gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer.

Jesus svarar Johannes Döparen

2 Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar3 och frågade honom: "Är du den som skulle komma,* eller skall vi vänta på någon annan?"4 Jesus svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser:5 Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap.6 Och salig är den som inte tar anstöt av mig."

Jesus vittnar om Johannes

7 När de hade gått, började Jesus tala till folket om Johannes: "Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden?8 Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Se, de som bär fina kläder finns i kungapalatsen.9 Men vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, det säger jag er: Han är ännu mer än en profet.10 Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han skall bereda vägen för dig.*11 Amen säger jag er: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den mindre* i himmelriket är större än han.12 Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det.13 Ty alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes,14 och om ni vill ta emot det - han är den Elia som skulle komma.15 Lyssna, du som har öron!
16 Vad skall jag likna detta släkte vid? De liknar barn, som sitter på torgen och ropar till andra barn:17 Vi har spelat flöjt för er, men ni dansade inte. Vi har sjungit sorgesånger, men ni grät inte.18 Johannes kom, och han varken äter eller dricker,* och man säger: Han är besatt*.19 Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: Se, vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare! Men Visheten har fått rätt av sina barn."*

Jesu verop

20 Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade utfört sina många kraftgärningar och förebrå dem att de inte hade omvänt sig.21 "Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som har utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska.*22 Jag säger er: För Tyrus och Sidon skall det på domens dag bli lindrigare än för er.23 Och du, Kapernaum, skall du kanske upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet* skall du fara. Ty om de kraftgärningar som har utförts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått ännu i dag.24 Men jag säger er: För Sodoms land skall det på domens dag vara lindrigare än för dig."

Jesus är Guds vishet

25 Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små.26 Ja, Fader, detta var din goda vilja.27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor,* så skall jag ge er vila.29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Fotnoter
11:3den som skulle komma Ordagrant: "Den kommande". Dvs den väntade Messias.
11:10Mal 3:1 .
11:11den mindre Somliga utläggare hävdar att Jesus här talar om sig själv.
11:18varken äter eller dricker I sak: han fastar.
11:18är besatt Ordagrant: "har en ond ande".
11:19av sina barn Andra handskrifter: "genom sina gärningar".
11:21i säck och aska Uttrycket syftar på det orientaliska bruket att till tecken på djup sorg dra på sig ett plagg av mörkt, grovt tyg och strö aska på sitt huvud (1 Mos 37:34 , 2 Sam 13:19 ).
11:23helvetet Grek. Hades.
11:28arbetar och bär på tunga bördor Dvs bär på lagens tunga ok.