× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus botar en spetälsk

Kapitel 8

1 När han gick ner från berget, följde mycket folk efter honom.2 Då kom en spetälsk* fram och föll ner för honom och sade: "Herre, om du vill, kan du göra mig ren."3 Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade: "Jag vill. Bli ren!" Genast blev mannen ren från sin spetälska.4 Och Jesus sade till honom: "Se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit, till ett vittnesbörd för dem."*

En hednisk officers tro

5 Då Jesus var på väg in i Kapernaum, kom en officer* fram och bad honom:6 "Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor."7 Jesus frågade honom: "Skall då jag komma och bota honom?"8 Officeren svarade: "Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk.9 Också jag är en man som står under andras befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det."10 När Jesus hörde det, blev han förvånad och sade till dem som följde honom: "Amen säger jag er: I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro.11 Jag säger er: Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket.12 Men rikets barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder."13 Till officeren sade Jesus: "Gå, som du tror skall det ske dig." Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk.

Jesus botar de sjuka

14 Jesus kom hem till Petrus hus och fick se att Petrus svärmor låg sjuk i feber.15 Han rörde vid hennes hand, och då lämnade febern henne, och hon steg upp och betjänade honom.16 När det blev kväll, förde man till honom många besatta. Och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka,17 för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han.*

Lärjungaskapets krav

18 När Jesus såg att en folkskara samlades omkring honom, befallde han att man skulle fara över till andra sidan sjön.19 Då kom en skriftlärd fram och sade till honom: "Mästare,* jag vill följa dig, vart du än går."20 Jesus sade till honom: "Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen* har inget att vila huvudet mot."21 En annan av hans lärjungar sade till honom: "Herre, låt mig först gå och begrava min far."22 Jesus svarade: "Följ mig, och låt de döda begrava sina döda."

Jesus stillar stormen

23 Jesus steg i båten, och hans lärjungar följde honom.24 Då blåste det upp till full storm på sjön, och vågorna slog över båten. Men han sov.25 De gick då fram och väckte honom och sade: "Herre, hjälp! Vi går under."26 Han sade: "Varför är ni rädda? Så lite tro ni har!" Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt.27 Männen häpnade och sade: "Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder honom."

Jesus botar två besatta

28 När Jesus kom över till gadarenernas område* på andra sidan sjön, kom två besatta emot honom ut från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram på den vägen.29 Nu skrek de: "Vad har vi med dig att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?"30 Ett gott stycke därifrån gick en stor svinhjord och betade.31 De onda andarna bad honom: "Om du driver ut oss, skicka oss då in i svinhjorden."32 Han sade till dem: "Far i väg!" Då kom de onda andarna ut och for in i svinen. Och hela hjorden störtade utför branten ner i sjön och omkom i vattnet.33 De som vaktade svinen flydde in i staden och berättade alltsammans, också det som hade hänt med de besatta.34 Hela staden gick då ut för att möta Jesus, och när de fick se honom, bad de att han skulle lämna deras område.

Fotnoter
8:2spetälsk En spetälsk betraktades i sin omgivning som "oren", dvs smittoförande. Den spetälske var utesluten från folkgemenskapen. Enligt lagens bud (3 Mos 13:45 ) skulle den sjuke ropa: "Oren, oren", när han såg någon människa i närheten.
8:4Se 3 Mos 14:2f .
8:5officer Romersk centurion med befäl över cirka 100 man.
8:17Jes 53:4 .
8:19Mästare Lärare.
8:20Människosonen är den titel Jesus använde om sig själv. Denna titel är hämtad från profeten Daniel (7:13 ), som såg "hur en som liknade en Människoson kom på himlens skyar". Jesus är den himmelske Människosonen, allas Herre och domare. På samma gång lärde Jesus sina lärjungar att Människosonen och Herrens lidande tjänare är samma person (Jes 53:12 , Matt 20:18f , 28).
8:28gadarenernas område Området sydost om Galileiska sjön. Dit hörde staden Gadara.