× 
 Från
 Till
 Metod

 

Salomos ordspråk

Kapitel 10

1 Detta är Salomos ordspråk:

En vis son gläder sin far,en dåraktig son är sin mors sorg.

2 Orätt vinning är till ingen nytta,men rättfärdighet
räddar från döden.

3 Herren låter ej den rättfärdiges själ hungra,men de ondas begär avvisar han.

4 Lat hand gör fattig man,flitig hand ger rikedom.

5 En förståndig son samlar in
om sommaren,
en vanartig son sover i skördetiden.

6 Välsignelser är på den rättfärdiges huvud,våld täcker de ogudaktigas mun.

7 Den rättfärdiges minne
blir till välsignelse,
de ogudaktigas namn multnar bort.

8 Ett vist hjärta tar emot tillsägelser,oförnuftiga läppar leder till fall.

9 Den som lever ostraffligt
vandrar trygg,
den som går orätta vägar
blir avslöjad.

10 Den som blinkar med ögonen vållar smärta,den som har oförnuftiga läppar kommer på fall.

11 Den rättfärdiges mun
är en källa till liv,
våld täcker de ogudaktigas mun.

12 Hat väcker upp trätor,kärlek skyler allt som är brutet.

13 På den klokes läppar
finner man vishet,
till dårens rygg hör ris.

14 De visa samlar på kunskap,den oförnuftiges mun
bjuder in olycka.

15 Den rikes välstånd
är hans fästning,
de armas fattigdom deras fördärv.

16 Den rättfärdiges arbete
leder till liv,
den ogudaktiges vinning
leder till synd.

17 Att ta vara på förmaning
är vägen till livet,
den som föraktar tillrättavisning far vilse.

18 Den som döljer hat
har falska läppar,
den som sprider förtal är en dåre.

19 Där orden är många
uteblir inte synd,
vis är den som styr sina läppar.

20 Den rättfärdiges tunga
är utvalt silver,
de ogudaktigas hjärtan
har ringa värde.

21 Den rättfärdiges läppar
föder många,
oförnuftiga dör
av brist på förstånd.

22 Herrens välsignelse
ger rikedom,
egen möda lägger inget därtill.

23 Dårens glädje
är att göra det skamliga,
den förståndiges är att vara vis.

24 Den ogudaktige drabbas
av det han fruktar,
vad de rättfärdiga begär
blir dem givet.

25 När stormen kommer
är det ute med den ogudaktige,
den rättfärdige
har en evig grundval.

26 Som syra för tänderna
och rök för ögonen
är den late
för den som sänder honom.

27 Herrens fruktan förlänger livet,men de ogudaktigas år
blir förkortade.

28 De rättfärdigas väntan
får en glad fullbordan,
de ogudaktigas hopp blir till intet.

29 Herrens väg
är den ostraffliges värn,
men till olycka för ogärningsmän.

30 Den rättfärdige
skall aldrig vackla,
men de ogudaktiga
får inte bo i landet.

31 Ur den rättfärdiges mun
flödar vishet,
men en vilseledande tunga
skall huggas av.

32 Den rättfärdiges läppar
förstår vad som är välbehagligt,
de ogudaktigas mun förvränger allt.