× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 16

1 En människa gör upp planer
i sitt hjärta,
men från Herren kommer
vad tungan svarar.

2 En mans vägar är rena
i hans egna ögon,
men Herren
är den som prövar andarna.

3 Befall dina verk åt Herren,så har dina planer framgång.

4 Herren har gjort var sak
för sitt särskilda syfte,
även den ogudaktige
för olyckans dag.

5 Herren avskyr de högmodiga,de blir förvisso inte ostraffade.

6 Genom nåd och sanning
sonas skuld,
genom Herrens fruktan
undflyr man det onda.

7 Om någons vägar
behagar Herren,
gör han även hans fiender
till vänner.

8 Bättre äga litet med rättfärdighetän tjäna mycket med orätt.

9 Människans hjärta
tänker ut sin väg,
men Herren
är den som styr hennes steg.

10 Gudomligt beslut
är på kungens läppar,
hans mun tar inte miste i domen.

11 Rätt våg och vikt är från Herren,alla vikter i pungen är hans verk.

12 Kungar avskyr onda gärningar,ty genom rättfärdighet
blir tronen befäst.

13 Rättfärdiga läppar
behagar kungar,
den som talar sanning blir älskad.

14 Kungens vrede förebådar död,men en vis man kan stilla den.

15 När kungens uppsyn är ljus betyder det liv,hans välvilja är som ett moln
med vårregn.

16 Att vinna vishet
är långt bättre än guld,
att vinna insikt är mer värt än silver.

17 De rättsinnigas väg
är att fly det onda,
den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv.

18 Stolthet går före undergångoch högmod går före fall.

19 Bättre vara ödmjuk bland de ringaän dela byte med de stolta.

20 Den som ger akt på ordet
finner det goda,
lycklig är den
som förtröstar på Herren.

21 Den som har ett vist hjärta
kallas förståndig
och ljuvligt tal främjar lärdomen.

22 Den som äger insikt
har en källa till liv,
att fostra dårar är dårskap.

23 Den vises hjärta
gör hans mun förståndig
och främjar lärdomen
på hans läppar.

24 Milda ord
är som drypande honung,
ljuvliga för själen
och en läkedom för kroppen.

25 En väg kan synas rätt
för en människa,
men dess slut kan leda till döden.

26 Arbetarens hunger
får honom att arbeta,
hans egen mun driver på honom.

27 En illasinnad man
gräver upp det onda,
förtärande eld är på hans läppar.

28 En falsk människa vållar trätor,den som skvallrar
skiljer vänner åt.

29 Våldsverkaren förför sin nästaoch leder honom in på en väg som inte är god.

30 Den som kniper ihop ögonen umgås med vrånga tankar,sammanpressade läppar
är redo till ont.

31 Grått hår är en ärekrona,den vinns på rättfärdighetens väg.

32 Bättre en tålmodig man
än en hjälte,
bättre styra sitt sinne
än inta en stad.

33 Lotten kastas i knät,men avgörandet
kommer alltid från Herren.