× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 17

1 Bättre en bit torrt bröd
och ro
än ett hus fullt av festmat och kiv.

2 Klok tjänare får råda
över odåga till son,
och dela arvet med bröderna.

3 Degeln prövar silvret
och ugnen guldet,
Herren prövar hjärtan.

4 En ond människa
lyssnar till onda tungor,
en lögnare lånar sitt öra
åt fördärvligt tal.

5 Den som hånar den fattige smädar hans skapare,den som gläder sig åt andras olycka blir inte ostraffad.

6 Barnbarn är de gamlas krona,barnens stolthet är deras fäder.

7 Stora ord passar ej dåren,än mindre lögnaktigt tal en furste.

8 Mutan är som en lyckosten
i givarens ögon,
vart han än vänder sig
har han framgång.

9 Den som skyler synd
främjar kärlek,
den som river upp en sak
splittrar nära vänner.

10 En förebråelse tar mer
på den förståndige
än hundra slag på dåren.

11 Upprorsmakaren vill blott ont,en grym budbärare
skall sändas mot honom.

12 Hellre möta en björn
som mist sina ungar,
än en dåre i hans oförnuft.

13 Den som vedergäller gott
med ont,
från hans hus skall olyckan
inte vika.

14 Att börja ett gräl
är att öppna en dammlucka,
ge därför efter
innan striden bryter ut.

15 Den som frikänner en brottslingoch den som fördömer
en rättfärdigär båda styggelser för Herren.

16 Vad hjälper pengar
i dårens hand,
kan han köpa vishet
när han saknar förstånd?

17 En väns kärlek består alltid,en broder föds
för att hjälpa i nöd.

18 Utan förstånd är den
som ger handslag
och går i borgen för sin nästa.

19 Den som älskar synd älskar strid,den som gör sin port hög
söker sin undergång.

20 Den som har ett falskt hjärta finner ingen lycka,den som har en oärlig tunga
faller i olycka.

21 Den som fått en odåga till son får bedrövelse,en dåres far har ingen glädje.

22 Glatt hjärta ger god läkedom,brutet mod suger märgen
ur benen.

23 Den ogudaktige
tar fram mutor ur sin ficka
för att vränga rättens vägar.

24 Den förståndige
har sin blick på visheten,
dårens blick går till jordens ände.

25 En dåraktig son
är sin fars grämelse
och bitter sorg
för den mor som fött honom.

26 Att bötfälla den oskyldige
är illa nog,
men att slå ädla män
strider mot all rätt.

27 Den som har vett spar sina ord,en förståndig man
håller huvudet kallt.

28 Också en dåre räknas som vis när han tiger,och förståndig när han tillsluter sina läppar.