× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 19

1 Bättre vara fattig
och oförvitlig
än tala svekfullt och vara en dåre.

2 Att sakna kunskap är illa nog,men den som rusar i väg
missar målet.

3 Människans dårskap
fördärvar hennes väg,
men det är på Herren
hennes hjärta vredgas.

4 Rikedom skaffar många vänner,men den fattige blir skild
från sin vän.

5 Ett falskt vittne blir inte ostraffat,den som främjar lögn
kommer inte undan.

6 Många söker en furstes välvilja,alla är vänner till den givmilde.

7 Den fattige är hatad
av alla sina släktingar,
också hans vänner
fjärmar sig från honom,han jagar dem med ord,
men de är borta.*

8 Den som vinner förstånd
har sitt liv kärt,
den som tar vara på insikt
finner lycka.

9 Ett falskt vittne blir inte ostraffat,den som främjar lögn
skall förgås.

10 Det passar ej att dåren
lever i överflöd,
än mindre att en slav
råder över furstar.

11 Förstånd gör en människa tålmodig,det är hennes ära
att förlåta en försyndelse.

12 En kungs vrede
är som ett ungt lejons rytande,
hans välvilja är som dagg
på gräset.

13 En dåraktig son
är sin fars fördärv,
en hustrus gnat
ett ständigt takdropp.

14 Gård och gods
är ett arv från fäderna,
en förståndig hustru
en gåva från Herren.

15 Lättja för med sig sömnaktighet,den håglöse får utstå hunger.

16 Den som håller budet
bevarar sitt liv,
den som inte ger akt på sin väg skall dö.

17 Den som ömmar för den fattige lånar åt Herrenoch får lön av honom
för det goda han har gjort.

18 Fostra din son
medan det finns hopp,
sträva inte efter att vålla hans död.

19 Den som förgår sig i vrede
må plikta för det,
ty om du friar honom, måste du göra det om och om igen.

20 Lyssna på råd
och tag emot fostran,
så att du för framtiden blir vis.

21 Många planer har en man
i sitt hjärta,
men Herrens råd skall bestå.

22 En människa längtar
efter godhet,
bättre vara fattig än en lögnare.

23 Herrens fruktan leder till liv,mätt kan man gå till vila
utan att drabbas av något ont.

24 Den late sticker handen i skålen,men ids inte föra den tillbaka till munnen.

25 Slå bespottaren
så blir den okunnige klok,
tillrättavisa den förståndige
så vinner han kunskap.

26 Den som tar till våld mot sin far eller driver bort sin morär en vanartig och skamlös son.

27 Om du slutar, min son,
att lyssna till förmaning,
så far du vilse från de ord
som ger kunskap.

28 Ett ont vittne bespottar det rätta,de ogudaktigas mun
slukar ondska.

29 Straff är bestämt för bespottarna,piskrapp för dårars rygg.

Fotnoter
19:7men de är borta Grundtextens innebörd är oviss.