× 
 Från
 Till
 Metod

 

Agurs ord

Kapitel 30

1 Detta är Agurs, Jakes sons, ord och utsaga. Så talar den mannen till Itiel - till Itiel och Ukal.

2 Jag är oförnuftigare
än någon annan
och utan mänskligt förstånd.
3 Jag har inte lärt mig vishet,så att jag har kunskap
om den Helige.
4 Vem har stigit upp till himlen och kommit ner igen?Vem har samlat vinden
i sina händer?Vem har knutit in vattnet
i ett kläde?Vem har fastställt jordens
alla gränser?Vad heter han, och vad heter
hans son - du vet det ju?

5 Allt Guds ord är rent från slagg,han är en sköld för dem
som tar sin tillflykt till honom.
6 Lägg ingenting till hans ord,så att han beslår dig med lögn.

7 Två ting ber jag dig om,neka mig dem inte intill min död:
8 Håll falskhet och lögn
fjärran ifrån mig.Ge mig varken fattigdom
eller rikedom,men låt mig få den mat
jag behöver.
9 Annars kan jag bli så mätt att jag förnekar dig och säger:"Vem är Herren?"eller så fattig att jag stjäloch vanhelgar min Guds namn.

10 Förtala inte en tjänare
inför hans herre,
så att han förbannar dig
och du står där med skuld.

11 Det finns ett släkte
som förbannar sin far
och inte välsignar sin mor,
12 ett släkte som är rent
i egna ögon,men som inte har tvättat bort
sin smuts,
13 ett släkte - hur stolta är inte
dess ögonoch hur fulla av högmod är inte dess blickar,
14 ett släkte vars tänder är svärdoch vars käkar är knivar,så att de äter de arma ur landetoch de fattiga
ur människornas krets.

15 Blodigeln har två döttrar:"Ge" och "Ge".Det finns tre som inte kan mättas,fyra, som aldrig säger:
"Det är nog":
16 dödsriket,
det ofruktsamma moderlivet,jorden som ej kan mättas
med vattenoch elden som aldrig säger:
"Det är nog".

17 Den som ger sin far en hånfull blick och vägrar lyda sin mor,hans ögon skall korparna
vid bäcken hacka utoch örnens ungar äta upp.

18 Tre ting är mig för underbara,ja, fyra kan jag inte förstå:
19 örnens väg på himlen,ormens väg över klippan,skeppets väg mitt i havetoch mannens väg hos jungfrun.

20 Sådant är äktenskapsbryterskans sätt:Hon äter och torkar sig om munnenoch säger: "Jag har inte gjort något orätt."

21 Tre ting får jorden att skaka,ja, fyra kan den inte uthärda:
22 en slav som blir kung,en dåre som frossar i mat,
23 en försmådd kvinna som blir giftoch en tjänstekvinna
som tränger undan sin husmor.

24 Fyra finns som är små på jorden,likväl är de visast bland de visa:
25 myrorna är inget starkt släkte,men de samlar sin föda
om sommaren,
26 klippgrävlingarna
är inget kraftfullt släkte,men i klippan bygger de sin boning,
27 gräshopporna har ingen kung,men i härordning drar de alla ut,
28 geckoödlan kan man gripa
med händerna,ändå finns den i kungapalats.

29 Tre finns som skrider
ståtligt fram,
ja, fyra som har en ståtlig gång:
30 lejonet, hjälten bland djurensom ej viker tillbaka för någon,
31 en stridsrustad häst* och en bockoch en kung i spetsen för sitt folk.

32 Har du varit dåraktig
och upphöjt dig själv
eller tänkt onda tankar,så lägg handen på munnen.
33 Ty som ost pressas ut ur mjölkoch blod pressas ut ur näsan,så kommer kiv ur vrede.

Fotnoter
30:31en stridsrustad häst Grundtextens innebörd är oviss.