× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ytterligare varning för lösaktighet

Kapitel 7

1 Min son, tag vara på mina ord
och göm mina bud inom dig.
2 Håll mina bud, så får du leva,bevara min undervisning
som din ögonsten.
3 Bind dem om dina fingrar,skriv dem på ditt hjärtas tavla.
4 Säg till visheten:
"Du är min syster"och kalla insikten din förtrogna.
5 De skall bevara dig
för den främmande kvinnan,för din nästas hustru
som talar hala ord.

6 Ty genom fönstret i mitt hustittade jag ut genom gallret.
7 Då såg jag bland de oförståndiga,bland de unga lade jag märke till en yngling utan vett.
8 Han gick över gatan vid hörnet där hon boddeoch styrde sina steg mot hennes hus
9 i skymningen vid dagens slut,när nattmörkret föll på.
10 Då kom en kvinna
honom till mötes,klädd som en sköka
och med dolda avsikter.
11 Rastlös och lättsinnig var hon,hennes fötter hade ingen ro
när hon var hemma.
12 Än var hon på gatan,
än på torgen,vid varje gathörn stod hon på lur.
13 Hon grep tag i honom
och kysste honomoch sade till honom
med fräck uppsyn:
14 "Gemenskapsoffer
har jag burit fram,i dag har jag infriat mina löften.
15 Därför gick jag ut för att möta dig,jag letade efter dig,
och nu har jag funnit dig.
16 Jag har bäddat min säng
med sköna täcken,med brokigt linne från Egypten.
17 Jag har bestrött min bäddmed myrra, aloe och kanel.
18 Kom, nu skall vi njuta av kärlek ända till morgonen,njuta tillsammans
av kärlekens fröjder.
19 Ty min man är inte hemma,han har rest långt bort.
20 Han tog pengarna med sig,först när det blir fullmåne kommer han hem."

21 Så förleder hon honom
med mycket fagert tal,
med hala läppar förför hon honom.
22 Han följer genast efter henne,lik oxen som går för att slaktas,lik en fånge som skall straffas
för sin dårskap,
23 till dess en pil genomborrar
hans lever.Han liknar fågeln
som skyndar till snaranutan att förstå att det gäller livet.

24 Så hör mig nu, ni barn,ge akt på mina ord.
25 Låt inte ditt hjärta vika av
till hennes vägar,förirra dig inte in på hennes stigar.
26 Ty många slagna
är fällda av henne,talrika är hennes offer.
27 Genom hennes hus
går dödsrikets vägar,de för ner till dödens kamrar.