× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 10*

Klagan över de


ogudaktigas övermod

1 Varför, Herre, står du så långt bortaoch gömmer dig i nödens tider?
2 Genom ogudaktigas övermod måste den nödställde lida.Låt dem fångas i de onda planer de tänkt ut.
3 Ty den ogudaktige skryter
över sina själviska begär,den girige välsignar han
och föraktar Herren.
4 I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud,i alla hans tankar
finns ej plats för Gud.
5 Framgångsrika är alltid
hans vägar,dina domar går högt
över hans blickar,han fnyser åt alla sina ovänner.
6 Han säger i sitt hjärta:"Jag skall inte vackla,aldrig skall någon olycka
drabba mig."
7 Hans mun är full av förbannelse,av svek och förtryck,under hans tunga finns olycka
och elände.
8 Han lägger sig i bakhåll
vid gårdarna,i hemlighet vill han döda
den oskyldige,hans ögon spanar
efter den olycklige.
9 Han ligger i bakhåll
på hemlig plats,som ett lejon i sitt snår.Han ligger i bakhåll
för att gripa den svage,han griper honom
och drar in honom i sitt nät.
10 Han hukar sig ner,han ligger på lur,och de olyckliga faller i hans klor.
11 Han säger i sitt hjärta:"Gud kommer inte ihåg det,han har gömt sitt ansikte,han ser det aldrig."

12 Stå upp, Herre!Lyft din hand, o Gud,glöm inte de svaga.
13 Varför föraktar den ogudaktige Gud och säger i sitt hjärtaatt du inte frågar efter det?
14 Du ser det,du ger akt på olycka och jämmerför att ta det i din hand.Åt dig överlämnar den olycklige sin sak,du är den faderlöses hjälpare.
15 Bryt den gudlöses armoch gå till rätta
med de ondas ogudaktighet,så att du inte finner den mer.
16 Herren är konung alltid
och för evigt,hednafolken utrotas ur hans land.
17 Du, Herre, hör de förtrycktas längtan,du ger deras hjärtan mod,du vänder ditt öra till dem
18 för att ge den faderlöse
och förtryckte rätt.Människor komna av jord
skall inte längre vålla skräck.

Fotnoter
Ps 10Delvis alfabetisk psalm. Se not till Ps 9.