× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 104

Herrens storhet

1 Lova Herren, min själ!Herre, min Gud,
du är hög och stor,i majestät och härlighet
är du klädd.
2 Insvept i ljus som i en mantel,spänner du ut himlen
som ett tält.
3 Du timrar på vattnen dina salar,molnen gör du till din vagn,du far på vindens vingar.
4 Du gör vindar till dina sändebud,eldslågor till dina tjänare.

5 Du grundade jorden
på dess fästen,
så att den ej vacklar till evig tid.
6 Med djupet täckte du den
som med en klädnad,upp över bergen stod vattnen.
7 Vid din tillrättavisning flydde de,för ljudet av ditt dunder
tog de till flykten.
8 Berg höjde sig och dalar sänkte sigpå den plats du hade bestämt för dem.
9 En gräns satte du
som vattnen ej fick överskrida.Aldrig mer kommer de
att övertäcka jorden.

10 Du lät källor flyta fram i dalarna,mellan bergen tog de sin väg.
11 De vattnar alla markens djur,vildåsnorna släcker där sin törst.
12 Vid dem bor himlens fåglar,från trädens grenar
höjer de sin röst.
13 Du vattnar bergen från dina salar,jorden mättas av den frukt
du skapar.
14 Du låter gräs skjuta upp
för djurenoch örter till människans tjänst.Så låter du bröd
komma från jorden
15 och vin
som gläder människans hjärta.Du gör hennes ansikte
glänsande av olja,och brödet styrker hennes hjärta.
16 Herrens träd blir mättade,Libanons cedrar,
som han planterat.
17 Fåglarna bygger där sina nästen,hägern har sitt bo i cypresserna.
18 Stenbockarna har fått
de höga bergen,klipporna är en tillflykt
för klippgrävlingarna.

19 Du gjorde månen
till att bestämma tider,
solen vet stunden
då den skall gå ner.
20 Du sänder mörker
och det blir natt,då kommer alla skogens djur
i rörelse.
21 De unga lejonen ryter efter rovoch begär sin föda av Gud.
22 Solen går upp,
då drar de sig tillbakaoch lägger sig ner i sina hålor.
23 Människan går ut till sin gärningoch arbetar till dess
att kvällen kommer.

24 Hur många är inte dina verk, Herre!Med vishet har du gjort dem alla,jorden är full av vad du har skapat.
25 Där är havet, det stora och vida,där är ett oräkneligt vimmel
av levande varelser,både stora och små.
26 Där går skeppen,där leker Leviatan
som du har skapat.
27 Alla väntar de på digatt du skall ge dem mat i rätt tid.
28 Du ger dem och de samlar in,du öppnar din hand
och de mättas av goda gåvor.
29 Du döljer ditt ansikte
och de blir förskräckta,du tar bort deras ande och de döroch vänder åter till stoft.
30 Du sänder din Ande, då skapas deoch du förnyar jordens ansikte.

31Herrens härlighet
vara i evighet!
Herren glädja sig
över sina verk.
32 Han ser på jorden och den bävar,han rör vid bergen och de ryker.
33 Jag vill sjunga för Herrenså länge jag lever,jag vill lovsjunga min Gudså länge jag är till.
34 Må mina tankar behaga honom,jag vill glädja mig i Herren.
35 Må syndare försvinna från jordenoch inga ogudaktiga mer vara till.Lova Herren, min själ!Halleluja!