× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 11

Förtröstan på Herren, den Rättfärdige

1 För sångmästaren, av David.

Till Herren har jag tagit
min tillflykt.
Hur kan ni då säga till mig:"Fly som en fågel till ditt berg.
2 Se, de ogudaktiga spänner bågen,de har lagt sin pil på strängenför att i mörkret skjuta
på de rättsinniga.
3 När grundvalarna rivs upp,vad kan då den rättfärdige uträtta?"

4 Herren är i sitt heliga tempel,Herrens tron är i himlen.Hans ögon ser,hans blickar prövarmänniskors barn.
5 Herren prövar den rättfärdige,men den ogudaktige
och den som älskar våld,dem hatar hans själ.
6 Han skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga,en glödhet vind
är den kalk de får att dricka.
7 Ty Herren är rättfärdig,han älskar rättfärdighet.De rättrådiga skall se hans ansikte.