× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 110

Den evige Konungen och Prästen

1 En psalm av David.

Herren sade till min Herre:"Sätt dig på min högra sida,till dess att jag har lagt
dina fiendersom en fotapall under dina fötter."
2 Din makts spira skall Herren sträcka ut från Sion,du skall härska mitt ibland
dina fiender.
3 Villigt kommer ditt folk
när du samlar din här,i helig skrud
kommer din unga skara inför dig,som daggen kommer
ur morgonrodnadens sköte.

4 Herren har svurit
och skall inte ångra sig:
"Du är präst för evigt,på samma sätt som Melki-Sedek."
5 Herren är på din högra sida,han krossar kungar
på sin vredes dag.
6 Han skall hålla dom
bland hednafolken,överallt skall döda ligga.Han krossar huvuden
över hela jorden.
7 Han skall dricka ur bäcken
vid vägen,därför skall han lyfta huvudet högt.