× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 113

Herrens omsorg om den ringe

1 Halleluja!Prisa, ni Herrens tjänare,prisa Herrens namn!
2 Välsignat vare Herrens namnfrån nu och till evig tid!
3 Från solens uppgång
ända till dess nedgångskall Herrens namn bli prisat.

4 Herren är upphöjd över alla folk,till himlen når hans ära.
5 Vem är som Herren, vår Gud,han som tronar så högt,
6 han som ser ner så djupt,vem i himlen och på jorden?
7 Han som reser upp den ringe
ur stoftetoch lyfter den fattige ur dyn
8 för att sätta honom bland furstar,sitt folks furstar,
9 han som låter en ofruktsam kvinna bo i husetsom en lycklig mor,
omgiven av barn.Halleluja!