× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 115

All ära till Herren

1 Inte åt oss, Herre, inte åt ossutan åt ditt namn ge äran,för din nåds
och din sannings skull.

2 Varför skall hednafolken få säga:"Var är nu deras Gud?"

3 Vår Gud är i himlen,han gör allt vad han vill.

4 Men deras avgudar
är silver och guld,verk av människohänder.

5 De har mun men talar inte,ögon men ser inte.

6 De har öron men hör inte,näsa men luktar inte.

7 Med sina händer tar de inte,med sina fötter går de inte,i sin strupe har de inget ljud.

8 De som har gjort dem
blir dem lika,ja, alla som förtröstar på dem.

9 Ni av Israel, förtrösta på Herren.Han är deras hjälp och sköld.

10 Ni av Arons hus,
förtrösta på Herren.Han är deras hjälp och sköld.

11 Ni som fruktar Herren, förtrösta på Herren.Han är deras hjälp och sköld.

12 Herren tänker på oss,
han välsignar,han välsignar Israels hus,han välsignar Arons hus,

13 han välsignar dem
som fruktar Herren,både små och stora.

14 Herren skall föröka er,er själva och era barn.

15 Var välsignade av Herren,som har gjort himmel och jord.

16 Himlen är Herrens himmeloch jorden har han givit
åt människors barn.

17 De döda prisar inte Herren,ingen som har farit ner i det tysta.

18 Men vi, vi lovar Herrenfrån nu och till evig tid.Halleluja!