× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 117

Alla folk uppmanas att lova Herren

1 Lova Herren, alla hednafolk,prisa honom, alla folk!
2 Ty hans nåd är väldig över oss,och Herrens sanning varar
i evighet.Halleluja!