× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 118

Tacksamhet över Herrens nåd och hjälp

1 Tacka Herren, ty han är god,ty hans nåd varar i evighet.
2 Israel må säga så,ty hans nåd varar i evighet.
3 Arons hus må säga så,ty hans nåd varar i evighet.
4 De som fruktar Herren
må säga så,ty hans nåd varar i evighet.

5 I min nöd ropade jag till Herrenoch Herren svarade mig och ställde mig på rymlig plats.
6 Herren är med mig,
jag skall inte frukta.Vad kan en människa göra mig?
7 Herren är med mig,
han är min hjälpare,jag kan utan fruktan
se på dem som hatar mig.
8 Det är bättre att ta sin tillflykt
till Herrenän att lita på människor.
9 Det är bättre att ta sin tillflykt
till Herrenän att lita på furstar.

10 Alla hednafolk omringar mig,men i Herrens namn
skall jag förgöra dem.
11 De omringar mig, ja,
de omringar mig,men i Herrens namn
skall jag förgöra dem.
12 De omringar mig som bin,men de slocknar som eld i törne.I Herrens namn
skall jag förgöra dem.
13 Man ger mig hårda stötar
för att få mig på fall,men Herren hjälper mig.
14 Herren är min starkhet
och min lovsång,han blev min frälsning.
15 Man sjunger med jubel
om frälsningi de rättfärdigas hyddor:" Herrens högra hand
gör mäktiga ting.
16 Herrens högra hand upphöjer,Herrens högra hand
gör mäktiga ting."
17 Jag skall inte dö utan levaoch förkunna
Herrens gärningar.
18 Hårt har Herren tuktat mig,men han lämnade mig inte
åt döden.

19 Öppna för mig
rättfärdighetens portar,
jag vill gå in genom dem
och tacka Herren.
20 Detta är Herrens port,de rättfärdiga går in genom den.
21 Jag tackar dig
för att du svarade migoch blev min frälsning.
22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade borthar blivit en hörnsten.
23 Herren har gjort den till detta,underbart är det i våra ögon.
24 Detta är den dag
som Herren har gjort,låt oss på den jubla och vara glada!
25 O, Herre, fräls!*O, Herre, låt allt lyckas väl!
26 Välsignad vare han
som kommer i Herrens namn!Vi välsignar er från Herrens hus.
27 Herren är Gud,
och han gav oss ljus.Ordna er i högtidsledmed lövrika kvistar i händernafram till altarets horn.

28 Du är min Gud, jag vill tacka dig,min Gud, jag vill upphöja dig.
29 Tacka Herren, ty han är god,ty hans nåd varar i evighet.

Fotnoter
118:25fräls Hebr. "hosianna".