× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 121

Hjälpen finns hos Herren

1 En vallfartssång.

Jag lyfter mina ögon
upp till bergen.
Varifrån skall min hjälp komma?
2 Min hjälp kommer från Herren,som har gjort himmel och jord.
3 Inte skall han låta din fot vackla,inte slumrar han som bevarar dig.
4 Nej, han som bevarar Israel,han slumrar inte, han sover inte.
5 Herren bevarar dig,Herren är ditt skyddpå din högra sida.
6 Solen skall inte skada dig
om dagen,och inte månen om natten.
7 Herren skall bevara dig
från allt ont,han skall bevara din själ.
8 Herren skall bevara din utgång och din ingångfrån nu och till evig tid.