× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 133

Brödragemenskapens välsignelse

1 En vallfartssång av David.

Se, hur gott och ljuvligt det ärnär bröder bor endräktigt tillsammans.
2 Det är som när den
dyrbara oljan på huvudetrinner ner i skägget, i Arons skägg,och ner över kragen
på hans dräkt.
3 Det är som Hermons daggsom faller ner på Sions berg.Ty där ger Herren befallning
om välsignelse,om liv till evig tid.