× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 136

Lovsång till Herren för hans under

1 Tacka Herren, ty han är god,ty hans nåd varar i evighet.
2 Tacka gudarnas Gud,ty hans nåd varar i evighet.
3 Tacka herrarnas Herre,ty hans nåd varar i evighet,
4 han som ensam gör stora under,ty hans nåd varar i evighet,
5 han som har gjort himlen
med förstånd,ty hans nåd varar i evighet,
6 han som har brett ut jorden
över vattnen,ty hans nåd varar i evighet,
7 han som har gjort de stora ljusen,ty hans nåd varar i evighet,
8 solen till att råda om dagen,ty hans nåd varar i evighet,
9 månen och stjärnorna
till att råda om natten,ty hans nåd varar i evighet,
10 han som slog de förstfödda
i Egypten,ty hans nåd varar i evighet,
11 och som förde Israel ut därifrån,ty hans nåd varar i evighet,
12 med stark hand och uträckt arm,ty hans nåd varar i evighet,
13 han som delade Röda havet
mitt itu,ty hans nåd varar i evighet,
14 och lät Israel gå mitt igenom det,ty hans nåd varar i evighet,
15 och skingrade farao och hans häri Röda havet,ty hans nåd varar i evighet,
16 han som förde sitt folk
genom öknen,ty hans nåd varar i evighet,
17 han som slog stora kungar,ty hans nåd varar i evighet,
18 och dräpte väldiga kungar,ty hans nåd varar i evighet,
19 Sichon, amoreernas kung,ty hans nåd varar i evighet,
20 och Og, kungen i Basan,ty hans nåd varar i evighet,
21 och som gav deras land
till arvedel,ty hans nåd varar i evighet,
22 till arvedel åt Israel, sin tjänare,ty hans nåd varar i evighet,
23 han som tänkte på oss
i vår förnedring,ty hans nåd varar i evighet,
24 och som ryckte oss ut
ur våra fienders våld,ty hans nåd varar i evighet,
25 han som ger mat åt allt levande,ty hans nåd varar i evighet.

26 Tacka himmelens Gud,ty hans nåd varar i evighet!